Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Back-to-Back Couples.

Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate; Follow Your Neighbor.

Slutar i en L-H Wave.

   
före
Chase Your Neighbor
 efter
Belles U-Turn Back åt höger
& alla Box Circulate
(Chase the 1/2 Tag)
 efter
Follow Your Neighbor
(klart)

Kommentarer:

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Från Back-to-Back Couples. Belles U-Turn Back åt höger medan Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; alla Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Chase The 1/4 Tag

efter
Chase The 1/2 Tag

efter
Chase The 3/4 Tag

efter
Chase The Tag

Chase The Tag är samma som Vertical Tag The Line [C1] utom att det måste börja från Back-to-Back Couples, och att Belles vänder sig åt höger i stället för åt vänster.

Följaktligen är, Chase Your Neighbor en Chase The 1/2 Tag; Follow Your Neighbor.

Chase & Scatter [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scatter Scoot.
Chase Back [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Back.
Chase Chain Thru [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Se också any Tagging call Your Neighbor [C2].

https://www.ceder.net/def/chaseyourneighbor.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.