Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Chase Right | Left [Plus]
 
 
Z formace Back-to-Back Couples.

Chase Right:
Belles Right-face U-Turn Back; všichni Box Circulate twice (2x). Končí v R-H Mini-Wave Box.

Chase Left:

Beaus Left-face U-Turn Back; všichni Box Circulate twice (2x). Končí v L-H Mini-Wave Box.

Chase Right:
 

     
před
Chase Right
 po
Belles Right-face
U-Turn Back
 po
Box Circulate (poprvé)
 po
Box Circulate (podruhé)
(hotovo)

Left Chase:
 

     
před
Left Chase
 po
Beaus Left-face
U-Turn Back
 po
Box Circulate (poprvé)
 po
Box Circulate (podruhé)
(hotovo)

Poznámky:

  • Figura Chase Left je často callerována jako Left Chase, aby tanečníci jako první slyšeli slovo Left, jinak by se začali pohybovat doprava poté, co by uslyšeli slovo Chase. Na druhou stranu figura Chase Right je jako Right Chase callerována velmi zřídka.
  • Figura Chase Right | Left by měla být tancována jako jeden hladký, plynulý pohyb (tzn. nedělejte U-Turn Back; pauza; Box Circulate; pauza; Box Circulate).
  • Při Chase Right se pohybujete po směru hodinových ručiček (doprava) o dvě pozice ve svém boxu.
  • Skončíte vedle toho samého tanečníka, vedle kterého jste začínali, ale ve druhé polovině boxu. Po Chase Right se držíte za pravé ruce, po Chase Left za levé.
  • Na konci mohou dva lidé udělat Roll. Tanečníci, co šli rovně, dělat Roll nemohou.
    • U Chase Right mohou dělat Roll pouze původní Belles.
    • U Left Chase mohou dělat Roll pouze původní Beaus.

Chase Your Neighbor [C1] (Burt Rubenstein): Z formace Back-to-Back Couples. Chase The 1/2 Tag (Belles Right-face U-Turn Back & věichni Box Circulate); Follow Your Neighbor. Končí v L-H Wave.

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Z formace Back-to-Back Couples. Belles Right-face U-Turn Back, Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; all Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není fraction řečeno, myslí se full Tag The Line.

https://www.ceder.net/def/chase.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.