Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press {direction} [C1,C2]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

Press Ahead [C1]:
Designated dancers move one position forward. EN: 10
Die angesprochenen Tänzer gehen eine Position vorwärts. DE: 10
De utpekade dansarna stiger framåt en position. SE: 10
De designerede dansere går én position fremad. DK: 10
Označení tanečníci jdou dopředu o jednu pozici. CZ: 10

Press Back [C1V]:
Designated dancers move one position backward. Press Back is typically only used as a gimmick. EN: 20
Die angesprochenen Tänzer gehen eine Position rückwärts. Press Back wird typischerweise nur als Spielerei verwendet. DE: 20
De utpekade dansarna stiger bakåt en position. Press Back används typiskt bara som en gimmick. SE: 20
De designerede dansere går én position tilbage. Press Back bruges typisk som en gimmick. DK: 20
Označení tanečníci jdou dozadu o jednu pozici. Press Back se typicky používá jako legrácka. CZ: 20

Press In|Out|Right|Left [C2]:
As one movement, designated dancers move one position forward and one position toward the given directionEN: 30
In einer Bewegung gehen die angesprochenen Tänzer eine Position vorwärts und eine Position in die angegebene Richtung (direction). DE: 30
Som en rörelse, rör sig de utpekade dansarna en posution framåt och en position i den givna riktningen (direction). SE: 30
I én bevægelse går de designerede dansere én position fremad og én position i den retning der bliver angivet. DK: 30
Jako jeden pohyb jdou označení tanečníci o jednu pozici dopředu a o jednu pozici daným směrem (direction)CZ: 30

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • Non-designated dancers do not move or adjust in any manner. EN: 40
  Die nicht angesprochenen Tänzer bewegen sich nicht und richten sich auch in keiner Weise aus. DE: 40
  Icke-utpekade dansare rör sig inte och justerar inte på något sätt. SE: 40
  De ikke-designerede dansere må ikke flytte sig eller justere på nogen måde. DK: 40
  Neoznačení tanečníci se nehýbou ani nijak nezarovnávají. CZ: 40
 • Do not change your facing direction during this call. EN: 50
  Deine Blickrichtung ändert sich bei dieser Figur nicht. DE: 50
  Ändra inte ansiktsriktning under callet. SE: 50
  Der ændres ikke ansigtsretning i dette kald. DK: 50
  Během figury neměníte svůj směr pohledu. CZ: 50
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be occupied by a dancer. Within a 2 x 4 there are eight positions. A Squared Set, Butterfly, or "O" is a 16-Matrix (4 x 4) formation, and one position refers to an adjacent spot within that rectangular grid. EN: 60
  In dieser Definition bedeutet der Begriff 'Position' einen Platz, welcher von einem Tänzer eingenommen sein könnte. In einer 2 x 4 sind das 8 Positionen. Ein Squared Set, Butterfly oder ein "O" ist eine 16-er Matrix (4 x 4) Formation, und eine Position bedeutet einen benachbarten Platz innerhalb dieses rechtwinkligen Gitters. DE: 60
  'Position' i denna definitions termer refererar till en plats som kan upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. En Static Square, Butterfly, eller "O" är en 16-Matrix (4 x 4) formation, och en position refererar till en plats bredvid i detta rektangulära rutnät. SE: 60
  'Position' i dette kald refererer til en plads der kan være optaget af en danser. I en 2 x 4 er der kun 8 pladser. Et Squared Set, Butterfly, eller "O" er en 16-Matrix (4 x 4) formation, og én position refererer til en ved siden af liggende plads inden for denne matrix. DK: 60
  'Pozice' ve významu této definice je místo, na kterém může stát tanečník. V matici 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) a jedna pozice znamená jedno místo v tomto pravoúhlém rastru. CZ: 60
 • The direction can be In, Out, Right, or Left. In and Out are relative to the Center of the Set. EN: 70
  Die Richtung (direction) kann In, Out, Right oder Left sein. In und Out sind immer relativ zur Mitte des Sets gemeint. DE: 70
  Direction kan vara In, Out, Right, eller Left. In och Out är relativt Center på uppställningen. SE: 70
  Retningerne kan være In, Out, Right, eller Left. In og Out refererer til centeret af formationen. DK: 70
  Směr (direction) může být In, Out, Right a Left. In a Out jsou relativní vůči směru čtverylky. CZ: 70

 
before vor före før před
Press Right
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Press Left
 
after nach efter efter po

   
before vor före før před
Press Ahead
 
after nach efter efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note that in the example above, dancers are completely offset after the Press Ahead. A common dancer mistake is to go only half-way. EN: 80
Beachte, daß in diesem Beispiel die Tänzer nach Press Ahead komplett (100 %) Offset sind. Ein häufiger Fehler der Tänzer ist, nur den halben Weg zu gehen. DE: 80
Notera att i exemplet ovan är dansarna helt offset efter Press Ahead. Ett vanligt misstag är att gå bara halvvägs. SE: 80
Læg mærke til at i det ovenstående eksempel er danserne fuldstændig offset efter Press Ahead. En almindelig fejl er kun at gå halvvejs! DK: 80
Všimněte si, že v příkladu výše jsou tanečníci po Press Ahead v plném offsetu. Běžná chyba je, že tanečníci jdou jen půlku toho, co by měli. CZ: 80

The following examples illustrate the differences among the similar calls Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruEN: 90
Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen den ähnlichen Calls Extend, 1/2 Press Ahead und Step ThruDE: 90
De följande exemplen illustrerar skillnaden mellan de liknande callen Extend, 1/2 Press Ahead och Step ThruSE: 90
De følgende eksempler illustrerer forskellene mellem tilsyneladende lignende kald Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruDK: 90
Následující příklady ilustrují rozdíly mezi podobnými figurami Extend, 1/2 Press Ahead a Step ThruCZ: 90

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
   
after nach efter efter po
Extend
 
after nach efter efter po
1/2 Press Ahead
 
after nach efter efter po
Step Thru

Often callers misuse the term Extend when they mean to use Press Ahead or 1/2 Press AheadEN: 100
Oft mißbrauchen die Caller den Ausdruck Extend, wenn Press Ahead oder 1/2 Press Ahead getanzt werden soll. DE: 100
Ofta använder caller termen Extend felaktigt när de menar Press Ahead eller 1/2 Press AheadSE: 100
Det sker ofte at Callere misbruger kaldet Extend når de mener Press Ahead eller 1/2 Press AheadDK: 100
Calleři často chybně použijí termín Extend, když myslí Press Ahead nebo 1/2 Press AheadCZ: 100

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
after nach efter efter po
As Couples Extend
 
after nach efter efter po
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985):
As one movement, Press direction while individually turning toward that direction. Direction can be In, Out, Left, or Right and is relative to the Center of the Set. EN: 646
In einer Bewegung tanze ein Press direction, während Du Dich individuell um 90° in die angegebene Richtung (direction) drehst. Die Richtung (direction) kann In, Out, Left oder Right sein und ist relativ zur Mitte des Sets. DE: 646
Som en rörelse, Press direction medan man individuellt vrider sig mot denna direction. Direction kan vara In, Out, Left, eller Right och är relativt Center på uppställningen. SE: 646
Jako jeden pohyb Press direction a individuálně se otočit daným směrem (direction). Direction může být In, Out, Left a Right a jsou relativní vůči středu čtverylky. CZ: 646

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980):
Designated dancers Press Ahead while holding onto the dancer in their partner's position, dragging that dancer with them. EN: 647
Die angesprochenen Tänzer tanzen Press Ahead, während sie die Handhaltung mit den Tänzern auf den Partnerpositionen beibehalten und diese Tänzer mit sich ziehen. DE: 647
De utpekade dansarna Press Ahead medan de håller i dansaren bredvid, i sin partners position, och drar den dansaren med sig. SE: 647
Označení tanečníci udělají Press Ahead a drží přitom za ruku svého partnera, kterého táhnou s sebou. CZ: 647

See also Siehe auch Se också Viz také direction Loop n [C2] and und och og a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

full URL