Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ping Pong Circulate [Plus]
   (Don Beck 1975)
Plus:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From a 1/4 Tag. Från en 1/4 Tag. Z formace 1/4 Tag.

As one movement, Extend twice & new Outsides Trade (or Left-shoulder Trade if the starting formation was a L-H 1/4 Tag). Som en rörelse, Extend två gånger & nya Outsides Trade (eller Trade med vänster axel om startformationen var en L-H 1/4 Tag). Jako jeden pohyb Extend twice (2x) & noví Outsides Trade (nebo Trade levým ramenem, pokud je výchozí formace L-H (levý) 1/4 Tag).

Ends in a 1/4 Tag. Slutar i en 1/4 Tag. Končí v 1/4 Tag.

     
before vor före před
Ping Pong Circulate
  after nach efter po
Extend (once) Extend (en gång) Extend (poprvé)
  after nach efter po
Extend (twice) Extend (två gånger) Extend (podruhé)
 
after nach efter po
Outsides Trade
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

From a Aus einer Från en Z R-H 1/4 Tag:

 
 
before vor före před
Ping Pong Circulate
 
after nach efter po
From a Aus einer Från en Z L-H 1/4 Tag:

 
 
before vor före před
Ping Pong Circulate
 
after nach efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
  • The handedness of the setup does not change: Vilken handfattning man har ändras inte: Typ vlny uprostřed (pravá nebo levá) zůstává stejný:
    • A R-H 1/4 Tag ends in a R-H 1/4 Tag; En R-H 1/4 Tag slutar i en R-H 1/4 Tag; R-H (pravý) 1/4 Tag končí v R-H 1/4 Tag;
    • A L-H 1/4 Tag ends in a L-H 1/4 Tag. En L-H 1/4 Tag slutar i en L-H 1/4 Tag. L-H (levý) 1/4 Tag končí v L-H 1/4 Tag.
  • From a R-H 1/4 Tag, all shoulder passes are Right-shoulders. From a L-H 1/4 Tag, all shoulder passes are Left-shoulders. Från en R-H 1/4 Tag, är alla passeringar med höger axel. Från en L-H 1/4 Tag, är alla passeringar med vänster axel. Z formace R-H 1/4 Tag se všichni míjejí pravým ramenem. Z formace L-H 1/4 Tag se všichni míjejí levým ramenem.
  • Ping Pong Circulate should be envisioned as two separate Circulate paths. There is an inside path and an outside path. Sometimes, a caller may activate only one of the Circulate paths (e.g., Ping Pong Circulate, Girls go twice; or, Boys only Ping Pong Circulate). Ping Pong Circulate bör tänkas som två separata Circulate banor. Det finns en inre bana och en yttre bana. Ibland kan callern aktivera bara en av dessa Circulate banor (t.ex, Ping Pong Circulate, Girls go twice; eller, Boys only Ping Pong Circulate). Ping Pong Circulate byste si měli představit jako dvě nezávislé cirkulační cesty - jednu vnitřní a jednu vnější. Někdy může caller aktivovat tanečníky pouze na jedné z cest (např. Ping Pong Circulate, Girls go twice; nebo Boys only Ping Pong Circulate).

Inside path: Inre bana: Vnitřní cesta:

 
 
before vor före před
Ping Pong Circulate
 
after nach efter po
Outside path: Yttre bana: Vnější cesta:

 
 
before vor före před
Ping Pong Circulate
 
after nach efter po
Boys only Ping Pong Circulate: Boys only (endast) Ping Pong Circulate: Boys only Ping Pong Circulate:

 
 
before vor före před
Boys only Ping Pong Circulate
( = Boy)
 
after nach efter po

Once I heard a caller call Ping Pong Circulate 1 & 1/2. He wanted a Ping Pong Circulate followed by an Extend. In my opinion, this is a cute gimmick, but technically incorrect. En gång hörde jag en caller calla Ping Pong Circulate 1 & 1/2. Han ville ha en Ping Pong Circulate följt av en Extend. Enligt min åsikt, är detta en fiffig  gimmick, men tekniskt felaktigt. Jednou jsem slyšel, že caller řekl Ping Pong Circulate 1 & 1/2 a chtěl Ping Pong Circulate následované Extend. Dle mého názoru je to sice roztomilá legrácka, ale technicky je to špatně.

Single Ping Pong Circulate [C4]: From a Single 1/4 Tag. As one movement, Extend twice and the new Ends U-Turn Back. Ends in a Single 1/4 Tag. The direction toward which to do the U-Turn Back is undefined, hence it is inappropriate to follow this movement with a Roll. Från en Single 1/4 Tag. Som en rörelse, Extend två gånger och nya Ends U-Turn Back. Slutar i en Single 1/4 Tag. Riktningen man gör U-Turn Back åt är odefinierad, och det är därför olämpligt att detta call följs av Roll. Z formace Single 1/4 Tag. Jako jeden pohyb Extend twice a noví Ends U-Turn Back. Končí v Single 1/4 Tag. Směr, kterým se dělá U-Turn Back, není definován, tudíž není správné, aby za touto figurou následovala figura Roll.

Single Ping Pong Circulate:

 
 
before vor före před
Single Ping Pong Circulate
 
after nach efter po

CALLERLAB definition for Ping Pong Circulate

Choreography for Ping Pong Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

full URL