Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tally-Ho [C1]
   (Paul McNutt 1978)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From Parallel Waves, applicable Parallel Lines, Trade By, applicable 2 x 4 T-Bones, or other applicable formations. EN: 10
Aus parallelen Waves, passenden parallelen Lines, Trade By, passenden 2 x 4 T-Bones oder anderen passenden Formationen. DE: 10
Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Trade By, tillämpliga 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer. SE: 10
Fra Parallelle Waves, Anvendelige Parallelle Lines, Trade By, Anvendelige 2 x 4 T-Bones, eller andre anvendelige formationer. DK: 10
Z formace Parallel Waves, vhodných Parallel Lines, Trade By, vhodných 2 x 4 T-Bones a dalších vhodných formací. CZ: 10

1/2 Circulate; those in the resulting Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate as the Others Trade; those who meet Cast Off 3/4 as the Others move up (Phantom Hourglass Circulate). EN: 20
Tanze 1/2 Circulate; diejenigen in der sich ergebenden Center Line | Wave tanzen Hinge & 1/2 Box Circulate, während die Anderen Trade tanzen; diejenigen, welche sich treffen, tanzen Cast Off 3/4, während die Anderen aufrücken (move up bzw. Phantom Hourglass Circulate). DE: 20
1/2 Circulate; de som kommer i den resulterande Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). SE: 20
Alle laver 1/2 Circulate. Centers laver Hinge og 1/2 Box-Circulate, mens Outsides laver Trade. Dem der mødes laver Cast-off 3/4 mens de andre move up (Phantom Hourglass Circulate). DK: 20
1/2 Circulate; ti ve výsledné Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate, ostatní Trade; ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate). CZ: 20

Ends in Parallel Lines|Waves (or a Parallelogram if dancers end on the same spot). EN: 30
Endet in parallelen Lines | Waves (oder einem Parallelogramm, falls Tänzer auf dem gleichen Platz enden). DE: 30
Slutar i Parallel Lines|Waves (eller en Parallelogram om dansarna slutar på samma position). SE: 30
Ender i Parallelle Lines/Waves (eller i et Parallelogram hvis dansere ender på samme plads). DK: 30
Končí v Parallel Lines|Waves (nebo v Parallelogram, pokud někteří tanečníci končí na stejném místě). CZ: 30

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • The Hinge can be either a Single Hinge (Arm Turn 1/4) or a Partner Hinge. EN: 40
  Der Hinge kann entweder ein Single Hinge (Arm Turn 1/4) oder ein Partner Hinge sein. DE: 40
  Hinge kan vara antingen en Single Hinge (Arm Turn 1/4) eller en Partner Hinge. SE: 40
  Hinge kan enten være en Single Hinge (Arm Turn 1/4) eller Partner Hinge. DK: 40
  Hinge může být buď Single Hinge (Arm Turn 1/4) nebo Partner Hinge. CZ: 40
 • The Trade can be either an Arm Turn 1/2 or a Partner Trade (from a Couple). When starting from Parallel Two-Faced Lines, a common dancer mistake is for the Outsides to Hinge twice instead of Partner Trade. EN: 50
  Der Trade kann entweder ein Arm Turn 1/2 oder ein Partner Trade (aus einem Couple) sein. Wenn man aus parallelen Two-Faced Lines startet, machen die Outsides häufig den Fehler, ein Hinge twice anstelle eines Partner Trade zu tanzen. DE: 50
  Trade kan vara antingen en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade (från ett Couple). När det börjar från Parallel Two-Faced Lines, är ett vanligt misstag att Outsides Hinge två gånger i stället för Partner Trade. SE: 50
  Trade kan enten være en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade (fra Couple). Når man starter fra Parallelle Two-Faced Lines, er det en almindelig danse-fejl at lave Hinge to gange istedet for en Partner Trade. DK: 50
  Trade může být buď Arm Turn 1/2 nebo Partner Trade (z páru). Pokud začíná figura z Parallel Two-Faced Lines, obvyklá chyba Outsides je, že udělají dvakrát Hinge místo Partner Trade. CZ: 50
 • The Cast Off 3/4 can be either an Arm Turn 3/4 or a 'Push'-style Cast Off 3/4. EN: 60
  Der Cast Off 3/4 kann entweder ein Arm Turn 3/4 oder ein 'Push' Cast Off 3/4 sein. DE: 60
  Cast Off 3/4 kan vara antingen en Arm Turn 3/4 eller en 'Push' Cast Off 3/4. SE: 60
  Cast Off 3/4 kan enten være en Arm Turn 3/4 eller en 'Push-Cast' Cast Off 3/4. DK: 60
  Cast Off 3/4 může být buď Arm Turn 3/4 nebo 'Push' Cast Off 3/4. CZ: 60
 • Be very careful and precise when doing Tally-Ho since there are a large number of possible starting formations. EN: 70
  Tanze Tally-Ho sehr sorgfältig und präzise, da es dafür sehr viele Ausgangsformationen gibt. DE: 70
  Var mycket noggrann och exakt när du dansar Tally-Ho eftersom det finns ett stort antal möjliga startformationer. SE: 70
  Vær meget omhyggelig og præcis når Tally-Ho udføres da der er et stort antal mulige startformationer. DK: 70
  Při provádění Tally-Ho buďte opatrní a precizní, protože tato figura má mnoho různých výchozích formací. CZ: 70
 • Do the 1/2 Circulate and then look around to see if you are in the Center Line! Don't assume that if you start facing out you will be doing the Outsides' part! EN: 80
  Tanze zuerst das 1/2 Circulate und schaue erst dann, ob Du in der Center Line bist! Wenn Du am Beginn nach außen schaust, darfst Du nicht automatisch annehmen, daß Du auch den Teil der Outsides tanzen wirst. DE: 80
  Gör 1/2 Circulate och titta sen efter om du är i Center Line! Anta inte att om du börjar tittande ut du också skall göra Outsides' del! SE: 80
  Lav 1/2 Circulate og se dig omkring for at se om du er i Center! Gå ikke ud fra at du skal udføre Outsides part selvom du starter kaldet som Outfacing! DK: 80
  Udělejte 1/2 Circulate a pak se podívejte, zda jste v Line uprostřed! Nepředpokládejte, že když na začátku koukáte ven, budete dělat část pro Outsides! CZ: 80
 • Teamwork is often required to successfully complete this call. EN: 90
  Um diesen Call erfolgreich abzuschließen, ist oft Teamwork erforderlich. DE: 90
  'Teamwork' krävs ofta för att på ett lyckat sätt slutföra detta call. SE: 90
  Teamwork er meget vigtig for success i dette Call. DK: 90
  Pro provedení figury je nutná spolupráce všech. CZ: 90

From Aus Från Fra Z Trade By:

 
     
before vor före før před
Tally-Ho
 
after nach efter efter po
1/2 Circulate
 
after nach efter efter po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Centers Cast Off 3/4
as während medan mens jako
Others move up EN: 100
de andra går upp SE: 100
Ostatní move up CZ: 100
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
From Aus Från Fra Z Facing Lines:

 
     
before vor före før před
Tally-Ho
 
after nach efter efter po
1/2 Circulate
 
after nach efter efter po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Centers Cast Off 3/4
as während medan mens jako
Others move up EN: 100
de andra går upp SE: 100
Ostatní move up CZ: 100
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
From Aus Från Fra Z Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
     
before vor före før před
Tally-Ho
 
after nach efter efter po
1/2 Circulate
 
after nach efter efter po
Center Line Hinge &
1/2 Box Circulate
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Centers Cast Off 3/4
as während medan mens jako
Others move up EN: 100
de andra går upp SE: 100
Ostatní move up CZ: 100
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
Note that in the last diagram above, dancers EN: 110
Beachte, daß oben im letzten Diagramm die Tänzer DE: 110
Notera att i det sista diagrammet ovan, går dansarna SE: 110
NB: at i dette diagram vil danserne DK: 110
Všimněte si, že v posledním diagramu nahoře tanečníci CZ: 110
and und och og a
(and also dancers EN: 120
(und auch die Tänzer DE: 120
(och också dansarna SE: 120
(og også danserne DK: 120
(a také tanečníci CZ: 120
and und och og a
) move up to end on the
same spot and therefore step to Right-hands. EN: 130
) nach dem move up auf dem gleichen
Platz enden, und daher eine rechte Handverbindung aufnehmen. DE: 130
) upp för att sluta på
samma position och tar därför höger hand. SE: 130
i deres Move Up ende på
samme plads og ender derfor i en Right-hand Mini-wave. DK: 130
) dělají move up a skončí
na stejném místě, proto dostupují do pravé mini-vlny. CZ: 130
From a Aus einer Från en Fra en Z T-Bone 2 x 4:

 
     
before vor före før před
Tally-Ho
 
after nach efter efter po
1/2 Circulate
 
after nach efter efter po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
as während medan mens jako Outsides Trade
 
after nach efter efter po
Centers Cast Off 3/4
as während medan mens jako
Others move up EN: 100
de andra går upp SE: 100
Ostatní move up CZ: 100
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Tally-Ho But anything [NOL]:
Do a Tally-Ho but replace the Centers Cast Off 3/4 with the Centers doing the anything call. EN: 522
Tanze ein Tally-Ho, aber die Centers ersetzen das Cast Off 3/4 durch den anything Call. DE: 522
Gör en Tally-Ho men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet. SE: 522
Udfør Tally Ho men udskift Centers Cast-Off 3/4 med at Centers udfører Anything kaldet. DK: 522
Udělejte Tally-Ho, ale nahraďte Centers Cast Off 3/4, tak, že Centers udělají anythingCZ: 522

Note: When doing a Circulate from Parallel Inverted Lines, the Center 4 are in the inside Circulate path whereas the Outer 4 are in the outside Circulate path. After a 1/2 Circulate from Inverted Lines, the Center 4 always end up in the Center Wave! From Parallel Inverted Lines with the Centers facing out, dancers often get tricked into thinking the Outer 4 become the Centers after a 1/2 Circulate. EN: 140
Hinweis: Wenn Du ein Circulate aus parallelen Inverted Lines tanzt, sind die 4 Centers auf dem inneren Circulate Pfad, während die 4 Outsides auf dem äußeren Circulate Pfad sind. Nach einem 1/2 Circulate aus Inverted Lines enden immer die 4 Centers in der Center Wave! Beginnend aus parallelen Inverted Lines, in welchen die Centers nach außen schauen, geraten die Tänzer oft in Versuchung, zu denken, die 4 Outsides würden nach dem 1/2 Circulate Centers werden. DE: 140
Notera: När man gör en Circulate från Parallel Inverted Lines, är Center 4 på den inre Circulate banan medan Outer 4 är på den yttre Circulate banan. Efter en 1/2 Circulate från Inverted Lines, slutarCenter 4 alltid i Center Wave! Om man börjar från Parallel Inverted Lines där Centers tittar ut, luras dansarna ofta att tro att Outer 4 blir Centers efter en 1/2 Circulate. SE: 140
Noter: Når man udfører en Circulate fra Parallelle Inverted Lines er Center 4 i det indvendig cirkulationsmønster mens de udvendige 4 er i det udvendige cirkulationsmønster. Efter en 1/2 Circulate fra Inverted Lines vil Center 4 altid ende i Center Waven! Når man starter fra Parallelle Inverted Lines hvor Centers er outfacing sker det ofte at danserne tror at de udvendige danser bliver Center dansere efter en 1/2 Circulate. DK: 140
Poznámka: Když děláte Circulate z formace Parallel Inverted Lines, Center 4 dělají vnitřní Circulate, zatímco Outer 4 dělají vnější Circulate. Po 1/2 Circulate z Inverted Lines končí Center 4 vždy v Center Wave! Z formace Parallel Inverted Lines s Centers facing out si tanečníci často myslí, že Outer 4 se po 1/2 Circulate stanou Centers. CZ: 140

1/2 Circulate from Inverted Lines

 
 
before vor före før před
1/2 Circulate
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Tally Ho

Choreography for Tally-Ho

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

full URL