Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zing [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zing -- [C1]
   (Jim Davis 1981)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or                 All   
   edit def

From an applicable 2 x 2. EN: 10
Aus einer passenden 2 x 2. DE: 10
Från en tillämplig 2 x 2. SE: 10
Fra en anvendelige 2 x 2. DK: 10
Z vhodných 2 x 2. CZ: 10

Leaders, as one movement, 1/4 Out and Run as Trailers Box Circulate and 1/4 In. EN: 20
Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Out und Run, während die Trailers Box Circulate und 1/4 In tanzen. DE: 20
Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In. SE: 20
Hver Leader laver 3/4 Zoom (1/4 Out og Run) og ender på på den plads danseren bag ham havde, men ikke med samme ansigtsretning. Traileren har i mellemtiden lavet en Box Circulate og 1/4 In. DK: 20
Leaders jako jeden pohyb 1/4 Out and Run, Trailers Box Circulate and 1/4 In. CZ: 20

A non-T-Bone ends in Facing Couples. EN: 30
Eine nicht T-Bone 2 x 2 endet in Facing Couples. DE: 30
Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples. SE: 30
Alle andre end T-Bones ender i Facing Couples. DK: 30
Non-T-Bone končí ve Facing Couples. CZ: 30

 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po

 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

 • When Zing is called from Parallel Lines|Waves, be sure to work in each Box. EN: 40
  Wenn aus parallelen Lines | Waves gecallt wird, achte darauf, daß jeder in seiner Box bleibt. DE: 40
  När det callas från Parallel Lines|Waves, var noga med att arbeta i varje Box. SE: 40
  Når Zing bliver kaldt fra Parallelle Lines/Waves, så vær opmærksom på at arbejde i din egen box. DK: 40
  Pokud je Zing callerováno z Parallel Lines|Waves, pracujete v každém Boxu. CZ: 40
 • Remember that 1/4 Out & 1/4 In are relative to the Center of your Box, not the Center of the Set. EN: 50
  Denke daran, daß 1/4 Out & 1/4 In immer relativ zu der Mitte Deiner Box, und nicht zur Mitte des Squares sind. DE: 50
  Kom ihåg att 1/4 Out & 1/4 är relativt mitten på din Box, inte mitten på hela uppställningen. SE: 50
  Husk at 1/4 Out & 1/4 In er i relation til Centeret af din Box, ikke Centeret af squaren. DK: 50
  Pamatujte si, že 1/4 Out & 1/4 In jsou relativní ke středu vašeho boxu, ne středu čtverylky. CZ: 50

#{n} Zing {m} [C4]:
From Columns. The n-th dancer in the Column 1/4 Out & Run past m dancers as the dancers being Run around Circulate & 1/4 In. EN: 548
Aus Columns. Der n-te Tänzer in der Column tanzt 1/4 Out & Run um m Tänzer herum, während die Tänzer, um welche der Run getanzt wurde, Circulate & 1/4 In tanzen. DE: 548
Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In. SE: 548
Z formace Columns. N. tanečník v Column 1/4 Out & Run kolem m tanečníků. Ti, kolem kterým se dělá Run, Circulate & 1/4 In. CZ: 548

 
before vor före før před
#1 Zing 2
 
after nach efter efter po

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977):
From a Generalized Tandem. Leaders, as one movement, 1/4 Right and Run as Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 toward the given direction or do the anything call. EN: 549
Aus einem Generalized Tandem. Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Right und Run, während die Trailers Circulate (Press Ahead) und 1/4 in die angegebene Richtung tanzen. DE: 549
Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet. SE: 549
Z formace Generalized Tandem. Leaders jako jeden pohyb 1/4 Right and Run, Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 daným směrem (direction)CZ: 549

 
before vor före før před
Pitch Left
 
after nach efter efter po

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981):
From an applicable 2 x 2. Leaders Zing as Trailers Run & Roll. A Mini-Wave Box ends in Facing Couples. EN: 550
Aus einer passenden 2 x 2. Leaders tanzen Zing, während die Trailers Run & Roll tanzen. Eine Mini-Wave Box endet in Facing Couples. DE: 550
Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples. SE: 550
Z vhodných 2 x 2. Leaders Zing, Trailers Run & Roll. Mini-Wave Box končí ve Facing Couples. CZ: 550

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982):
From Parallel Lines with the Ends in Tandem. Out-Facing End Zing as the Others in their Line Flip toward that position (as in In|Out Roll Circulate [A2]). Ends in a T-Bone setup. EN: 551
Aus parallelen Lines, in welchen die Ends in einem Tandem sind. Der Out-Facing End Tänzer tanzt Zing, während die Anderen in ihrer Line ein Flip in Richtung dieser Position tanzen (wie bei In | Out Roll Circulate [A2]). Endet in einem T-Bone Setup. DE: 551
Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning. SE: 551
Z formace Parallel Lines s Ends v Tandem. Out-Facing End Zing, ostatní ve své Line Flip směrem k uvolněné pozici (jako při In|Out Roll Circulate [A2]). Končí v T-Bone. CZ: 551

CALLERLAB definition for Zing

Choreography for Zing

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=C1&action=edit&file=zing.php
17-October-2019 08:14:22
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.