Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split [Square Thru] Concept [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From a T-Bone setup. EN: 10
Aus einem T-Bone Setup. DE: 10
Från en T-Bone uppställning. SE: 10
Fra T-Bone formationer. DK: 10
Z formace T-Bone. CZ: 10

Those facing (or those in a R-H Mini-Wave) Right Pull By & individually turn 1/4 to face the inactive dancers; all Finish the given call. EN: 20
Diejenigen, welche sich anschauen (oder diejenigen in einer R-H Mini-Wave), tanzen ein Right Pull By & drehen sich individuell 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle beenden den gegebenen Call. DE: 20
De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By & vänder sig individuellt 1/4 för att titta på den inaktiva dansaren; alla 'Finish' (avslutar) det givna callet. SE: 20
De der er ansigt til ansigt (eller de der er i Right Hand Mini Wave) laver Right Pull By og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter udfører alle resten af kaldet. DK: 20
Ti, co se na sebe dívají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By & individuálně otočit o 1/4 směrem k neaktivním tanečníkům; všichni Finish (dokončí) danou figuru. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • The word Split in this context does not necessarily mean that you stay within your group of 4! It means that you start the call as in Split Square Thru [A1]. EN: 30
  Das Wort Split bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig, daß Du in Deiner Gruppe von 4 Tänzern bleibst! Es bedeutet, daß Du den Call wie Split Square Thru [A1] startest. DE: 30
  Ordet Split i detta sammanhang betyder inte nödvändigtvis att du stannar i din grupp om 4! Det betyder att du börjar callet som i Split Square Thru [A1]. SE: 30
  Ordet Split mener ikke nødvendigvis at du forbliver i din gruppe af 4 - det betyder kun at du starter kaldet som i Split Square Thru [A1]. DK: 30
  Slovo Split v tomto kontextu nemusí nutně znamenat, že zůstanete ve své skupině čtyř tanečníků! Znamená to, že figuru začnete jako při Split Square Thru [A1]. CZ: 30
 • The Mirror image version of all the calls listed below would be Left Split anythingEN: 40
  Die spiegelbildliche Version von allen Calls, welche unten aufgeführt sind, wäre Left Split anythingDE: 40
  'Mirror' (spegelbilden) av alla de call som listas nedan blir Left Split anythingSE: 40
  Det omvendte kald af alle de viste nedenfor vil være Left Split anythingDK: 40
  Mirror image všech níže uvedených figur by byla Left Split figuraCZ: 40

Split Dixie Style To A Wave [C1]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Left Touch 1/4. Ends in a L-H Mini-Wave Box. EN: 663
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Touch 1/4. Endet in einer L-H Mini-Wave Box. DE: 663
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4. Slutar i en L-H Mini-Wave Box. SE: 663
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Touch 1/4. Ender i Left Hand Mini-Wave-Box. DK: 663
Kdo může Right Pull By a otočit o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Left Touch 1/4. Končí v L-H Mini-Wave Box. CZ: 663

   
before vor före før před
Split Dixie Style To A Wave
 
after nach efter efter po
Those who can Right Pull By
& turn 1/4 to face inactives EN: 50
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva SE: 50
Dem der kan Right Pull By
& Turn 1/4 to face de inaktive DK: 50
Kdo může Right Pull By
& otočka o 1/4 k neaktivním CZ: 50
 
after nach efter efter po
Left Touch 1/4
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note that Split Dixie Style To A Wave ends in a Box not a Wave, hence the resulting 8-dancer ending formation could be either Columns or Parallel Waves. EN: 60
Beachte, daß Split Dixie Style To A Wave in einer Box und nicht in einer Wave endet, folglich kann die sich ergebende 8 Tänzer Formation entweder Columns oder parallele Waves sein. DE: 60
Notera att Split Dixie Style To A Wave slutar i en Box och inte i en Wave. Sålunda kan den resulterande 8-dansare slutformationen bli antingen Columns eller Parallel Waves. SE: 60
Noter. Split Dixie Style To A Wave ender i en Box og ikke i en Wave, og derfor kan dansernes slut--position enten være Columns eller Parallel Waves. DK: 60
Všimněte si, že Split Dixie Style To A Wave končí v Box a ne ve Wave, tudíž výsledná formace osmi tanečníků může být buď Columns nebo Parallel Waves. CZ: 60

Split Dixie Sashay [C1]:
From applicable T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. EN: 661
Aus passenden T-Bones. Split Dixie Style To A Wave & Slither. DE: 661
Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. SE: 661
Fra passende T-Bones udføres Split Dixie Style to a Wave og Slither. DK: 661
Z vhodných T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. CZ: 661

Split Dixie Diamond [C1]:
From applicable T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge as the Ends U-Turn Back. Usually ends in R-H Twin Diamonds. EN: 487
Aus passenden T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; die Centers tanzen ein Hinge, während die Ends ein U-Turn Back tanzen. Endet gewöhnlich in R-H Twin Diamonds. DE: 487
Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge medan Ends U-Turn Back. Slutar vanligen i R-H Twin Diamonds. SE: 487
Fra passende T-Bones. Split Dixie Style to a Wave; Centers Hinge mens Ends laver U-Turn Back. Normalvis ender man i R-H Twin Diamonds. DK: 487
Z vhodných T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge, Ends U-Turn Back. Obvykle končí v R-H Twin Diamonds. CZ: 487

Split Dixie Grand [C1V]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactive dancers; all Left Pull By; all Right Pull By. As this call progresses, the formation evolves into a Circle ("O") formation. EN: 587
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Pull By; alle tanzen Right Pull By. Während der Ausführung dieses Calls entwickelt sich die Formation zu einer Circle ("O") Formation. DE: 587
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Left Pull By; alla Right Pull By. Under callets gång utvecklas formationen till en Circle ("O") formation. SE: 587
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Pull og Right Pull By. I løbet af dette kalds udførelse glider formationen ud i en cirkel - en "O" formation. DK: 587
Kod může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním tanečníkům; všichni Left Pull By; všichni Right Pull By. V průběhu figury se formace mění do formace Circle ("O"). CZ: 587

     
before vor före før před
Split Dixie Grand
 
after nach efter efter po
Those who can Right Pull By
& turn 1/4 to face inactives EN: 50
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva SE: 50
Dem der kan Right Pull By
& Turn 1/4 to face de inaktive DK: 50
Kdo může Right Pull By
& otočka o 1/4 k neaktivním CZ: 50
 
after nach efter efter po
Left Pull By
 
after nach efter efter po
Right Pull By
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Split Square Thru (n) [A1] (Clarence Watson 1968):
From an applicable T-Bone 2 x 2, or other applicable formations. Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives (1/4 In); all Finish a Square Thru n (i.e., Left Square Thru n - 1). Ends in Back-to-Back Couples. EN: 84
Aus einer passenden T-Bone 2 x 2, oder anderen passenden Formationen. Die, die können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Finish ein Square Thru n (Z.B., Left Square Thru n - 1). Endet in Back-to-Back Couples. DE: 84
Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In); alla Finish en Square Thru n (dvs, Left Square Thru n - 1). Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 84
Z vhodných T-Bone a dalších vhodných formací. Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In); all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1). Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 84

Split Square Chain Thru [A2]:
From an applicable T-Bone 2 x 2, or other applicable formations. Those who can Right Pull By and turn to face the inactives; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 75
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Swing Thru; Left Turn Thru. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 75
Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 75
Z vhodné formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných formací. Kdo může Right Pull By and turn čelem k neaktivním; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 75
起始队形为可适用的 T-Bone 2 x 2, 或其他可适用的队形. 可以做的舞者做 Right Pull By, 然后转向未做动作的舞者; 所有人做 Left Swing Thru; Left Turn Thru. 结束队形为 Back-to-Back Couples. CH: 75

Split Square Chain The Top [C1] (Johnny Walter 1973):
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 648
Diejenigen, welche können, tanzen Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 648
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 648
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Spin The Top og Left Turn Thru. Ender i Back to Back Couples. DK: 648
Kdo může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 648

Split Catch n [C2]:
Split Square Thru on the n-th hand (Step To A Wave); Centers Trade; all Step & Fold. Note that {n} must be greater than or equal to 2. EN: 664
Split Square Thru on the n-th hand (auf der n-ten Hand) (Step To A Wave); Centers Trade; all Step & Fold. Hierbei muß {n} größer oder gleich 2 sein. DE: 664
Split Square Thru, på den n-te handen (Step To A Wave); Centers Trade; alla Step & Fold. Notera att {n} måste vara större än eller lika med 2. SE: 664
Kdo může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Left Catch n-1CZ: 664

Split Grand Chain Eight [C2]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 to end in facing Couples (danced as Centers Left-face U-Turn Back to place R-H on adjacent End's back and Bend The Line). EN: 665
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Step To A L-H Wave; die Centers tanzen ein Courtesy Turn 1/4 mit den Ends, um in Facing Couples zu enden (getanzt als Centers U-Turn Back nach links, um ihre rechte Hand auf den Rücken des benachbarten End Tänzers zu legen, und danach Bend The Line). DE: 665
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line). SE: 665
Kod může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všihcni Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 a skončí ve facing Couples (tancováno jako Centers Left-face U-Turn Back, dát pravou ruku kolem pasu vedlejšího tanečníka a Bend The Line). CZ: 665

CALLERLAB definition for Split Dixie Style to a Wave
CALLERLAB definition for Split Dixie Diamond

Choreography for Split [Square Thru] Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

full URL