Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split [Square Thru] Concept [C1]
 
 

From a T-Bone setup. EN: 10
Aus einem T-Bone Setup. DE: 10
Från en T-Bone uppställning. SE: 10
Fra T-Bone formationer. DK: 10
Z formace T-Bone. CZ: 10

Those facing (or those in a R-H Mini-Wave) Right Pull By & individually turn 1/4 to face the inactive dancers; all Finish the given call. EN: 20
Diejenigen, welche sich anschauen (oder diejenigen in einer R-H Mini-Wave), tanzen ein Right Pull By & drehen sich individuell 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle beenden den gegebenen Call. DE: 20
De som tittar på varandra (eller de som är i en R-H Mini-Wave) Right Pull By & vänder sig individuellt 1/4 för att titta på den inaktiva dansaren; alla 'Finish' (avslutar) det givna callet. SE: 20
De der er ansigt til ansigt (eller de der er i Right Hand Mini Wave) laver Right Pull By og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter udfører alle resten af kaldet. DK: 20
Ti, co se na sebe dívají (nebo ti v R-H Mini-Wave) Right Pull By & individuálně otočit o 1/4 směrem k neaktivním tanečníkům; všichni Finish (dokončí) danou figuru. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • The word Split in this context does not necessarily mean that you stay within your group of 4! It means that you start the call as in Split Square Thru [A1]. EN: 30
  Das Wort Split bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig, daß Du in Deiner Gruppe von 4 Tänzern bleibst! Es bedeutet, daß Du den Call wie Split Square Thru [A1] startest. DE: 30
  Ordet Split i detta sammanhang betyder inte nödvändigtvis att du stannar i din grupp om 4! Det betyder att du börjar callet som i Split Square Thru [A1]. SE: 30
  Ordet Split mener ikke nødvendigvis at du forbliver i din gruppe af 4 - det betyder kun at du starter kaldet som i Split Square Thru [A1]. DK: 30
  Slovo Split v tomto kontextu nemusí nutně znamenat, že zůstanete ve své skupině čtyř tanečníků! Znamená to, že figuru začnete jako při Split Square Thru [A1]. CZ: 30
 • The Mirror image version of all the calls listed below would be Left Split anythingEN: 40
  Die spiegelbildliche Version von allen Calls, welche unten aufgeführt sind, wäre Left Split anythingDE: 40
  'Mirror' (spegelbilden) av alla de call som listas nedan blir Left Split anythingSE: 40
  Det omvendte kald af alle de viste nedenfor vil være Left Split anythingDK: 40
  Mirror image všech níže uvedených figur by byla Left Split figuraCZ: 40

Split Dixie Style To A Wave [C1]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Left Touch 1/4. Ends in a L-H Mini-Wave Box. EN: 663
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Touch 1/4. Endet in einer L-H Mini-Wave Box. DE: 663
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Touch 1/4. Slutar i en L-H Mini-Wave Box. SE: 663
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Touch 1/4. Ender i Left Hand Mini-Wave-Box. DK: 663
Kdo může Right Pull By a otočit o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Left Touch 1/4. Končí v L-H Mini-Wave Box. CZ: 663

   
before vor före før před
Split Dixie Style To A Wave
 
after nach efter efter po
Those who can Right Pull By
& turn 1/4 to face inactives EN: 50
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva SE: 50
Dem der kan Right Pull By
& Turn 1/4 to face de inaktive DK: 50
Kdo může Right Pull By
& otočka o 1/4 k neaktivním CZ: 50
 
after nach efter efter po
Left Touch 1/4
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note that Split Dixie Style To A Wave ends in a Box not a Wave, hence the resulting 8-dancer ending formation could be either Columns or Parallel Waves. EN: 60
Beachte, daß Split Dixie Style To A Wave in einer Box und nicht in einer Wave endet, folglich kann die sich ergebende 8 Tänzer Formation entweder Columns oder parallele Waves sein. DE: 60
Notera att Split Dixie Style To A Wave slutar i en Box och inte i en Wave. Sålunda kan den resulterande 8-dansare slutformationen bli antingen Columns eller Parallel Waves. SE: 60
Noter. Split Dixie Style To A Wave ender i en Box og ikke i en Wave, og derfor kan dansernes slut--position enten være Columns eller Parallel Waves. DK: 60
Všimněte si, že Split Dixie Style To A Wave končí v Box a ne ve Wave, tudíž výsledná formace osmi tanečníků může být buď Columns nebo Parallel Waves. CZ: 60

Split Dixie Sashay [C1]:
From applicable T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. EN: 661
Aus passenden T-Bones. Split Dixie Style To A Wave & Slither. DE: 661
Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. SE: 661
Fra passende T-Bones udføres Split Dixie Style to a Wave og Slither. DK: 661
Z vhodných T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Slither. CZ: 661

Split Dixie Diamond [C1]:
From applicable T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge as the Ends U-Turn Back. Usually ends in R-H Twin Diamonds. EN: 487
Aus passenden T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; die Centers tanzen ein Hinge, während die Ends ein U-Turn Back tanzen. Endet gewöhnlich in R-H Twin Diamonds. DE: 487
Från tillämpliga T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge medan Ends U-Turn Back. Slutar vanligen i R-H Twin Diamonds. SE: 487
Fra passende T-Bones. Split Dixie Style to a Wave; Centers Hinge mens Ends laver U-Turn Back. Normalvis ender man i R-H Twin Diamonds. DK: 487
Z vhodných T-Bones. Split Dixie Style To A Wave; Centers Hinge, Ends U-Turn Back. Obvykle končí v R-H Twin Diamonds. CZ: 487

Split Dixie Grand [C1V]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactive dancers; all Left Pull By; all Right Pull By. As this call progresses, the formation evolves into a Circle ("O") formation. EN: 587
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Pull By; alle tanzen Right Pull By. Während der Ausführung dieses Calls entwickelt sich die Formation zu einer Circle ("O") Formation. DE: 587
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Left Pull By; alla Right Pull By. Under callets gång utvecklas formationen till en Circle ("O") formation. SE: 587
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Pull og Right Pull By. I løbet af dette kalds udførelse glider formationen ud i en cirkel - en "O" formation. DK: 587
Kod může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním tanečníkům; všichni Left Pull By; všichni Right Pull By. V průběhu figury se formace mění do formace Circle ("O"). CZ: 587

     
before vor före før před
Split Dixie Grand
 
after nach efter efter po
Those who can Right Pull By
& turn 1/4 to face inactives EN: 50
De som kan Right Pull By
& vänd 1/4 för att titta
på de inaktiva SE: 50
Dem der kan Right Pull By
& Turn 1/4 to face de inaktive DK: 50
Kdo může Right Pull By
& otočka o 1/4 k neaktivním CZ: 50
 
after nach efter efter po
Left Pull By
 
after nach efter efter po
Right Pull By
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Split Square Thru (n) [A1] (Clarence Watson 1968):
From an applicable T-Bone 2 x 2, or other applicable formations. Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives (1/4 In); all Finish a Square Thru n (i.e., Left Square Thru n - 1). Ends in Back-to-Back Couples. EN: 84
Aus einer passenden T-Bone 2 x 2, oder anderen passenden Formationen. Die, die können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Finish ein Square Thru n (Z.B., Left Square Thru n - 1). Endet in Back-to-Back Couples. DE: 84
Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva (1/4 In); alla Finish en Square Thru n (dvs, Left Square Thru n - 1). Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 84
Z vhodných T-Bone a dalších vhodných formací. Ti, kdo mohou, Right Pull By and turn 1/4 čelem k neaktivním (1/4 In); all Finish a Square Thru n (tzn. Left Square Thru n - 1). Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 84

Split Square Chain Thru [A2]:
From an applicable T-Bone 2 x 2, or other applicable formations. Those who can Right Pull By and turn to face the inactives; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 75
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Left Swing Thru; Left Turn Thru. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 75
Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 75
Z vhodné formace T-Bone 2 x 2 a dalších vhodných formací. Kdo může Right Pull By and turn čelem k neaktivním; all Left Swing Thru; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 75
起始队形为可适用的 T-Bone 2 x 2, 或其他可适用的队形. 可以做的舞者做 Right Pull By, 然后转向未做动作的舞者; 所有人做 Left Swing Thru; Left Turn Thru. 结束队形为 Back-to-Back Couples. CH: 75

Split Square Chain The Top [C1] (Johnny Walter 1973):
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 648
Diejenigen, welche können, tanzen Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 648
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 648
De der kan laver Right Pull By og og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter laver alle Left Spin The Top og Left Turn Thru. Ender i Back to Back Couples. DK: 648
Kdo může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Step To A L-H Wave; Spin The Top; Left Turn Thru. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 648

Split Catch n [C2]:
Split Square Thru on the n-th hand (Step To A Wave); Centers Trade; all Step & Fold. Note that {n} must be greater than or equal to 2. EN: 664
Split Square Thru on the n-th hand (auf der n-ten Hand) (Step To A Wave); Centers Trade; all Step & Fold. Hierbei muß {n} größer oder gleich 2 sein. DE: 664
Split Square Thru, på den n-te handen (Step To A Wave); Centers Trade; alla Step & Fold. Notera att {n} måste vara större än eller lika med 2. SE: 664
Kdo může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všichni Left Catch n-1CZ: 664

Split Grand Chain Eight [C2]:
Those who can Right Pull By and turn 1/4 to face the inactives; all Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 to end in facing Couples (danced as Centers Left-face U-Turn Back to place R-H on adjacent End's back and Bend The Line). EN: 665
Diejenigen, welche können, tanzen ein Right Pull By und drehen sich 1/4, um die inaktiven Tänzer anzuschauen; alle tanzen Step To A L-H Wave; die Centers tanzen ein Courtesy Turn 1/4 mit den Ends, um in Facing Couples zu enden (getanzt als Centers U-Turn Back nach links, um ihre rechte Hand auf den Rücken des benachbarten End Tänzers zu legen, und danach Bend The Line). DE: 665
De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line). SE: 665
Kod může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všihcni Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 a skončí ve facing Couples (tancováno jako Centers Left-face U-Turn Back, dát pravou ruku kolem pasu vedlejšího tanečníka a Bend The Line). CZ: 665

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.