Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From applicable formations. EN: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

Outside Triangles Circulate as the Very Centers Trade. EN: 20
Outside Triangles Circulate, Very Centers Trade. CZ: 20

Z "I":

 
 
před
3 By 2 Acey Deucey
 po
Z Twin Diamonds:

 
 
před
3 By 2 Acey Deucey
 po

Note: When 3 By 2 Acey Deucey is done from Twin Diamonds, it can sometimes be awkward for the Trailing Points since they must Triangle Circulate to the other Point of their Diamond. EN: 30
Poznámka: pokud je figura 3 By 2 Acey Deucey prováděna z formace Twin Diamonds, může to být nepohodlné pro Trailing Points, protože při Triangle Circulate musí jít až na druhý konec svého diamantu. CZ: 30

Z neobvyklá formace:

 
 
před
3 By 2 Acey Deucey
 po

6 By 2 Acey Deucey [A1]:
Outside 6 dancers Circulate (within their distorted 6-dancer setup) as Very Centers Trade. EN: 18
Outside 6 Circulate (ve své formaci šesti tanečníků) Very Center 2 Trade. CZ: 18

Viz také Triangle FORMATION | IDENTIFICATION [C1].

https://www.ceder.net/def/3by2aceydeucey.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.