Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

På Challenge är Recycle från en Wave ett 3-delars call.

Från en Wave:

  1. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box;
  2. Box Counter Rotate 1/4.
  3. Roll.

     
före
Recycle
  efter
Centers Fold
& justerar till en Box
(1/3 Recycle)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3 Recycle)
 efter
Roll
(klart)

Kommentarer:
  • 2/3 Recycle dansas inte som om det hade 2 separata delar (dvs, du gör inte en Centers Fold & justerar till en Box innan du gör en Box Counter Rotate 1/4 eftersom det är något klumpigt). 2/3 Recycle dansas som om de 2 delarna smälte samman till en rörelse.
  • 2/3 Recycle är ekvivalent med 1/2 Flip The Line, utom det att ingen kan göra Roll efter 1/2 Flip The Line.
  • Fuskdefinition för 2/3 Recycle: Hinge och Box Circulate. Denna fuskdefinition, även om den är lättare att rabbla upp och dansa än den korrekta definitionen, kan ge dig problem. Du kommer inte att kunna göra en 1/3 Recycle på rätt sätt. Notera också att om man använder denna fuskdefinition, så kan bara hälften av dansarna göra Roll!  På en 2/3 Recycle, kan alla dansarna göra

Cross Cycle [C3B] (Joe Chiles 1975): Från en Two-Faced Line. Centers Cross Fold och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. Slutar i Facing Couples.

     
före
Cross Cycle
  efter
Centers Cross Fold
& justerar till en Box
(1/3 Cross Cycle)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3 Cross Cycle)
 efter
Roll
(klart)

https://www.ceder.net/def/23recycle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.