Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från ett generaliserat Tandem (dvs, Tandem Dancers, Facing Dancers eller dansare rygg mot rygg) eller andra tillämpliga formationer.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig) medan Trailers 1/4 Left (Zag).
Ett generaliserat Tandem slutar i en R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag) medan Trailers 1/4 Right (Zig).
Ett generaliserat tandem slutar i en L-H Mini-Wave.

 
före
Zig-Zag
 efter
 
före
Zag-Zig
 efter

Kommentarer:

Från en One-Faced Column om 3, kan callern ge tre ord (t.ex, Zig-Zag-Zag), i vilket fall det första ordet går till #1, det andra går till #2, och det tredje till #3.

 
före
Zig-Zag-Zag
 efter

Similarly, from a One-Faced Column of 4, the caller could give four words.

 
före
Zig-Zag-Zag-Zig
 efter

Zig-Zig:
1/4 Right.

Zag-Zag:
1/4 Left.

Sidetrack [C3B] (Tim Scholl 1976): Från tillämpliga formationer. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. Detta är ett 3-delars call.

Single Turn To A Line [C3A]: Från Tandem dansare, Facing dansare eller Back-to-Back dansare. Som en rörelse, Zig-Zag, Step Thru och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i ett Couple eller en Mini-Wave.

https://www.ceder.net/def/zigzag.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.