Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Thru [A1]
 
 
From Facing Couples. EN: 10
Z formace Facing Couples. CZ: 10

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right as Beaus diagonal Pass Thru while turning 1/4 to the right. EN: 20
Belles 1/4 Right, Beaus diagonálně Pass Thru se současnou otočkou o 1/4 doprava. CZ: 20

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left as Belles diagonal left-shoulder Pass Thru while turning 1/4 to the left. EN: 30
Beaus 1/4 Left, Belles diagonálně Pass Thru levým ramenem se současnou otočkou o 1/4 doleva. CZ: 30

Ends in Back-to-Back Couples. EN: 40
Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 40

Wheel Thru:
 
   
před
Wheel Thru
  half-way   (hotovo)

Left Wheel Thru:
 
   
před
Left Wheel Thru
  half-way   (hotovo)

Poznámky:
 • On Wheel Thru, everyone moves to the right.
  On Left Wheel Thru, everyone moves to the left. EN: 50
  Při Wheel Thru jdou všichni doprava.
  Při Left Wheel Thru jdou všichni doleva. CZ: 50
 • Wheel Thru is the same as Lead Right [Basic] except that the Beaus pass right-shoulders with each other instead of left-shoulders. EN: 60
  Wheel Thru je to samé jako Lead Right [Basic], kromě toho, že se Beaus spolu míjí pravým ramenem místo levým. CZ: 60
 • Dancers often clap hands once while executing the call. EN: 70
  Tanečníci si během provádění figury většinou tlesknou. CZ: 70


Questionable usages of Wheel Thru: EN: 80
Sporné použití Wheel Thru: CZ: 80

We've seen Wheel Thru used by callers in the following questionable situations: EN: 90
Viděli jsme callery používat Wheel Thru v následujících sporných situacích: CZ: 90

In our opinion, neither of these situations should be called. They are illustrated here so that callers can be aware of them and avoid them. EN: 100
Dle našeho názoru by žádná z těchto kombinací neměla být callerována. Jsou zde pro ilustraci toho, čemu by se calleři měli vyhýbat. CZ: 100

Z T-Bone 2 x 2:
 
 
před
Wheel Thru
 po

From this position, dancers must strictly follow the definition of Wheel Thru (i.e., Belles 1/4 Right). EN: 110
Z této formace musí jít tanečníci striktně podle definice (tzn. Belles 1/4 Right). CZ: 110

We don't like this usage because it violates the gestalt that Wheel Thru is a Lead RightEN: 120
Nám se toto použití nelíbí, protože nesplňuje podmínku, že Wheel Thru je jako Lead RightCZ: 120

Z L-H Wave:
 
   
před
Wheel Thru
 
Assume you are here!
(take a step backward) EN: 130
Předpokládejte, že jste zde!
(udělejte krok zpět) CZ: 130
 po

From this position, the caller is attempting to apply the Facing-Couples/Ocean-Wave rule to Wheel ThruEN: 140
Z této formace se caller snaží použít pravidlo Facing-Couples/Ocean-Wave. CZ: 140

However, the Facing-Couples/Ocean-Wave rule is not applicable to Wheel Thru because the call does not start with a Pass Thru, Pull By or Arm Turn. In addition, Wheel Thru is defined in terms of Beaus and Belles, and from a L-H Wave all dancers are Belles: therefore, perhaps all dancers should just 1/4 Right! EN: 150
Pravidlo Facing-Couples/Ocean-Wave nelze na figuru Wheel Thru použít, protože nezačíná ani Pass Thru, ani Pull By, ani Arm Turn. Navíc je Wheel Thru definována pomocí termínů Beaus a Belles, a ve formaci L-H Wave jsou všichni Belles, tudíž by asi měli všichni udělat pouze 1/4 Right! CZ: 150

Wheel Fan Thru [C1]:
From Facing Couples. Beaus Extend (to join R-H with each other), Arm Turn 3/4 and Extend as Belles 1/4 Right. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 38
Z formace Facing Couples. Beaus Extend (a chytou se za pravé ruce), Arm Turn 3/4 and Extend, Belles 1/4 Right. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 38

Wheel Fan & Cross Thru [C4]:
From Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (with the dancer who does the 1/4 Out sidestepping in front of the dancer who does the Arm Turn 3/4). Ends in Back-to-Back Couples. EN: 39
Z formace Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (tanečník, co dělal 1/4 Out jde před tanenčíkem, co dělal Arm Turn 3/4). Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 39

https://www.ceder.net/def/wheelthru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.