Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Facing Couples.

Wheel Fan Thru som går över i en Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4).

Slutar i Couples rygg mot rygg.

 
före
Wheel Fan & Cross Thru
 efter

Mirror versionen har historiskt kallats Left Wheel Fan & Cross Thru.

Wheel Fan Thru [C1]: Från Facing Couples. Beaus Extend (för att ta höger handfattning med varandra), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Thru [A1] (Paul Moore 1962): Från Facing Couples. Belles 1/4 Right medan Beaus, som en rörelse och utan att använda händerna, Extend, Arm Turn 1/4, och Extend. Slutar i Couples rygg mot rygg.

https://www.ceder.net/def/wheelfanandcrossthru.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.