Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Turn To A Line [C2]
 
 

Z vhodné formace 2 x 2.

Jako jeden pohyb Zig-Zag, dokončete The Tag (Tandem Step Thru) a otočte se o 1/4 stejným směrem, jako na začátku.

Formace, která není T-Bone 2 x 2, končí v obecné ředě.

Z Tandem Couples:
 
 
před
Turn To A Line
 po

Z Inverted Box:
 
 
před
Turn To A Line
 po

Poznámky:
  • Přemýšlejte o tom jako Leaders Right, Trailers Left. Pohyb je ve směru hodinových ručiček vzhledem ke středu formace 2 x 2.
  • Tanečníci, kteří začnou vedle sebe, vedle sebe i skončí, a budou se držet za druhé ruce než na začátku.
  • Turn To A Line je téměř přesný protiklad k Turn & Deal, tancuje se hodně podobně (tzn. 'Turn-Step-Turn').

Zig-Zag [A2] (Bill Shymkus a Jack Lasry 1968): Z obecného Tandemu a dalších vhodných formací. Leaders 1/4 Right, Trailers 1/4 Left. Obecný Tandem končí v pravé Mini-Wave.

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

 
před
Single Turn To A Line
 po

 
před
Single Turn To A Line
 po

 
před
Single Turn To A Line
 po

Triple Turn [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části.

https://www.ceder.net/def/turntoaline.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.