Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Tow Truck [C4]
 
 
Z vhodných formací dvou tanečníků.

Označení tanečníci Truck, neoznačení tanečníci se přesunou na uvolněné místo beze změny směru pohledu.

 
před
Tow Truck
 po

 
před
Heads Tow Truck
 po

Poznámky:
  • Tow Truck se podobá Shove Off, až na to, že označení tanečníci dělají Truck místo Flip away.
  • Aby se neoznačený tanečník dostal na místo označeného tanečníka, musí udělat Dodge, Press Ahead, nebo Press Back.
  • Shove Off je poziční povel (také se říká Space Invader) (stejně jako Anchor, Loop, Press, Shove Off, nebo Truck).
  • Provedení Tow Truck se liší v závislosti na pohlaví tanečníků.

anyone 1 By n Tow Truck [C4]: Z formace Line of 3 (nebo více). Označený koncový tanečník Truck, ostatní se posunou směrem k uvolněnému místu beze změny směru pohledu. Dříve se tato figura jmenovala anyone Tow Train [obsolete C4 (už se nepoužívá)].

anyone Tow Train Leave The Caboose [obsolete]: Tow Train, ale neoznačený koncový tanenčík se nepohne. Je to totéž co anyone 1 By n-1 Tow Truck.

Viz také Shove Off [C4].

https://www.ceder.net/def/towtruck.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.