Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací.

Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace.

Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak.

Box Counter Rotate fraction [A2]: Z formace 2x2. Jděte dopředu obloučkem kolem středu formace 2x2 o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své formace 2x2. Končí v 2x2.

Z R-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z R-H Columns:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Waves:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:
 • Daná část (fraction) je skoro vždy 1/4.
 • Pokud není řečena žádná část (fraction) znamená to 1/4.
 • Na A2 je Split Counter Rotate většinou prováděno z formace 2x4.
 • Z formace Parallel Waves a Mini-Wave Columns (nebo Mini-Wave Box) se držte s tanečníkem vedle sebe a otočte box o čtvrt kruhu (jako kdyby nějaká velká ruka otočila na místě celý box).
 • Po Split Counter Rotate mohou všichni udělat Roll.
 • Někteří tanečníci se učí následující 'cheat' definici: Walk & Turn | Turn & Walk.

  To znamená:

  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  Tento cheat je špatný, protože:

  1. Funguje pouze z formace 2x2.
  2. Dovoluje udělat Roll pouze některým tanečníkům.
  3. Nefunguje, pokud caller požaduje 1/2 of a Counter Rotate 1/4.

  Tomuto cheatu byste se měli vyhnout. Místo toho si vizualizujte otáčející se box.

 • Z formace 2x2 Leaders zůstávají Leaders a Trailers zůstávají Trailers.
 • Někteří tanečníci si představují, ze se po každé otočce o 1/4 koukají na jinou zeď. Jiní si vizualizují hodiny a točí se směrem k 3:00, 6:00, 9:00 a 12:00 hodinám.
 • Techničtější definice Split Counter Rotate fraction:

  Rozdělte formaci na dvě stejné sub-formace nakreslením pomyslné čáry, půlící dlouho osu celkové formace. Tanečníci v každé sub-formaci jdou dopředu po oblouku o danou část (fraction) kruhu, kolem středu své sub-formace. Z formací Parallel Lines a Columns pracujte v každé sub-formaci Box; z formace Diamonds pracujte v každém Diamond; z formace 1 x 8 Line pracujte v každé Line.
 • Občas se po vás bude chtít udělat Split | Box Counter Rotate z formace čtyř tanečníků, ve které se někteří tanečníci koukají po směru a někteří proti směru hodinových ručiček (např. Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond nebo Wave). V takovém případě jděte svoji část figury, v případě potřeby se míjejte pravým ramenem.
  • Představte si, že se každý kouká tím směrem, který by byl potřeba pro hladké otočení boxu o požadovanou část (fraction) kruhu.
  • Z formace Facing Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako (Box) Pass In.
  • Z formace Back-to-Back Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako Partner Tag kromě toho, že všichni po Box Counter Rotate 1/4 mohou udělat Roll.

Z Tidal Two-Faced Line:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z formace Tidal Wave a Two-Faced Line je
Split Counter Rotate 1/4 totéž co Lockit.

Z neobvyklá formace:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
před
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 po
turning 1/4
 po
turning 1/2
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Split Counter Rotate 1/2

po
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • Pro Split Counter Rotate 1/2 najděte střed formace čtyř tanečníků, pak udělejte Counter Rotate 1/2 kolem tohoto středu. Z výše zobrazené výchozí formace je provedení jako (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'.
 • Pro Split Counter Rotate 1/4 Twice udělejte Split Counter Rotate 1/4 (končí v Parallel Waves), pak vyhodnoťe aktuální formaci (rozdělte formaci 2x4 na dvě 2x2); (v každé formaci 2x2) Split Counter Rotate 1/4.

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973): Z vhodných formací. Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman): Z vhodných formací 2 x 4. Ends Split Circulate, Centers Split Counter Rotate 1/4. Končí v 2 x 4.

Tickle [C4]: Z vhodných formací. Hinge; Split Counter Rotate 1/4.

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.