Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z vhodných formací dvou tanečníků.

Označení tanečníci Phantom Run (jednu pozici směrem od neoznačeného tanečníka). Neoznačení tanečníci se přesunou na původní místo označeného tanečníka beze změny směru pohledu.

 
před
Shove Off
 po
 
před
Belles Shove Off
 po

Poznámky:
  • Aby se neoznačený tanečník dostal na místo označeného tanečníka, musí udělat Dodge, Press Ahead, nebo Press Back.
  • Shove Off je poziční povel (také se říká Space Invader) (stejně jako Anchor, Loop, Press, nebo Truck).

anyone 1 By n Shove Off [C4]: Označení tanečníci Phantom Run (o jednu pozici od pozice jejich partnera) n vedlejších tanečníků se posune o jednu pozici směrem k označenému tanečníkovi.

 
před
End Beau 1 By 3 Shove Off
 po

https://www.ceder.net/def/shoveoff.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.