Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Remake The Thar [A2]
 
 
From a Thar. EN: 10
Z formace Thar. CZ: 10

 1. Arm Turn 1/4 (to an Alamo Ring); EN: 20
  Arm Turn 1/4 (do formace Alamo Ring); CZ: 20
 2. alternating hands, Arm Turn 1/2; EN: 30
  za druhou ruku Arm Turn 1/2; CZ: 30
 3. alternating hands, Arm Turn 3/4. EN: 40
  za další ruku Arm Turn 3/4. CZ: 40

Ends in a Thar. EN: 50
Končí v Thar. CZ: 50

     
před
Remake The Thar
 po
(Left) Arm Turn 1/4
 po
(Right) Arm Turn 1/2
 po
(Left) Arm Turn 3/4
(hotovo)

Poznámky:
 • The first arm turn is very quick, so much so in fact that a common mistake is to overshoot the first arm turn. Try instead to think about starting the call with the diagonally facing dancer using a diagonal pull by with the inconvenient hand; then (alternating hands) Arm Turn 3/4 with the next dancer to end in a Thar. EN: 60
  První zátočka je velmi rychlá. Tak moc, že běžná chyba je tu zátočku přepálit. Místo toho spíš uvažujte v tom směru, že s tím, na koho se diagonálně koukáte, máte udělat Pull By za vnitřní ruku, a pak za druhou ruku Arm Turn 3/4 s dalším tanečníkem tak, abyste skončili v Thar. CZ: 60
 • If you were moving in the Thar (i.e., centers backing up, ends walking forward) immediately prior to the call Remake The Thar, then continue moving in the same manner after the call is completed. EN: 70
  Jestliže jste se ve formaci Thar těsně před Remake The Thar točili (tzn. centers couvali a ends šli dopředu), tak po provedení figury se zase začněte točit. CZ: 70
 • Remake The Thar starts with everyone turning 1/4. This is in contrast to Remake in which only the dancers holding right-hands start the call. EN: 80
  Remake The Thar začínají všichni zátočkou o 1/4, narodíl od Remake, kde začínají pouze ti, co se drží za pravou ruku. CZ: 80

Remake [A2] (Vince Di Caudo 1972):
From a R-H Mini-Wave Box, a Facing Diamond with the Centers in a R-H Mini-Wave, or from other applicable 3- or 4-dancer formations. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who meet and can Left Arm Turn 1/2; those who meet and can Right Arm Turn 3/4. Usually ends in the same formation as the starting formation. Remake is a 1/4 Thru followed by a Right Arm Turn 3/4. EN: 29
Z R-H Mini-Wave Box, Facing Diamond s Centers v R-H Mini-Wave, a dalších vhodných formací tří nebo čtyř tanečníků. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4; ti, co se potkají a mohou Left Arm Turn 1/2; ti, co se potkají a mohou Right Arm Turn 3/4. Obvykle končí ve stejné formaci jako je ta výchozí. Remake je 1/4 Thru následované Right Arm Turn 3/4. CZ: 29

https://www.ceder.net/def/remakethethar.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.