Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Outsides Cast Back (Peel Off), Centers Fold tak, aby na sebe koukali (tancováno jako Single Wheel); všichni Slide Thru.

3/4 Tag končí v general Columns. Ramble má dvě části.

V následujícím diagramu = Boy a = Girl.

Z 3/4 Tag:

 
   
před
Ramble
  po
Outsides Cast Back
a Centers Fold čelem k sobě
(1/2)
 po
Slide Thru
(hotovo)
Z neobvyklá formace:

 
   
před
Ramble
  po
Outsides Cast Back
jako a Centers Fold čelem k sobě
(1/2)
 po
Slide Thru
(hotovo)

Poznámky:
  • Provedení figury Ramble je závislé na pohlaví, protože obsahuje Slide Thru. Protože figura Ramble je na C1 callerována ze všech možných uspořádání, mnoho C1 studentů se musí přeučit, jak se správně dělá Slide Thru.
  • Některé zdroje definují outside část Ramble jako Divide (1/4 Out & Ends Bend) místo Cast Back (nebo Peel Off). Proto se můžete potkat s calleři, kteří callerují Ramble s formací, ve kterých se někteří Outsides koukají dovnitř.

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left, Boys Face Right. Tanečníci opačného pohlaví končí v Couple; Dva Boys končí v R-H Mini-Wave; Dvě Girls končí v L-H Mini-Wave. Provedení Slide Thru je závíslé na pohlaví.

Scoot & Ramble [C1] (Norm Poisson 1973): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Končí v Generalized Columns.

V následujícím diagramu = Boy a = Girl.

     
před
Scoot & Ramble
 po
Scoot Back
  po
Outsides Cast Back
a Centers Fold čelem k sobě
 po
Slide Thru
(hotovo)

Interlocked Ramble [C3B]: Z formace 3/4 Line a dalších vhodných formací. Outsides Cast Back, Centers Once Removed Fold a zůstat čelem k sobě (tancováno jako Any Shoulder Turn & Deal); všichni Slide Thru.

V následujícím diagramu = Boy a = Girl.

   
před
Interlocked Ramble
  po
Outsides Cast Back
a Centers Once Removed Fold
(1/2)
 po
Slide Thru
(hotovo)

Viz také Cross Ramble [C2] a Cast Back, Cross Cast Back [C1].

https://www.ceder.net/def/ramble.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.