Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Prefer CONCEPT har inte någon klar definition och är i de flesta fall beroende på callet.

I allmänhet gör de som är 'Preferred' den första delen av callet, den givna delen av callet, den mest uppenbara eller aktiva delen av callet eller den först definierade delen av callet. Callern vill vanligen säga 'Prefer the anyone: anything' eller 'anyone is Preferred: anything.' Callern kan också ange vilken del av det givna callet den dansare som är 'Preferred' skall göra.

Exempel ges nedan.

In Roll Circulate, Out Roll Circulate:
'Preferred' dansare är In Roller eller Out Roller.

Explode The Line, Explode And anything:
'Preferred' dansare Step Ahead; alla 1/4 In; etc.

Checkpoint anything By anything:
'Preferred' dansare gör det första anything callet och slutar på utsidan.

Checker Board | Box anything:
'Preferred' dansare gör Trade.

Stack The Line:
alla 1/4 In; 'Preferred' dansare går överer.

Eftersom Prefer CONCEPT i sig är ambivalent, så bör callern specificera vem som gör vad med vem. Till exempel, i de sista två exemplen ovan, kunde callern ha sagt:

En annan användning av Prefer CONCEPT är att peka ut vilken hand eller vilken riktning som skall användas om det skulle vara en konflikt. Till exempel,

 
före
Prefer The Very Ends
for an Out Roll Circulate
 efter
   
före
Prefer The Beaus
for an Explode The Line
 efter
Beaus Step Ahead,
alla 1/4 In & justerar till Facing Couples
 efter
Right Pull By
(klart)

https://www.ceder.net/def/prefer.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.