Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch 1/4, Cross Concentric Vertical Tag The Line, Leaders Peel Left, Trailers Peel Right för att sluta som ett Couple (som i Sets In Motion) medan Outsides Circulate en och en halv, Hinge, Cross Concentric Vertical 1/2 Tag, och Face In.

Facing Lines slutar i en Double Pass Thru.

före
Plan Ahead
 
   
efter
Centers Touch 1/4
medan Ends Circulate
 efter
Centers Vertical Tag The Line
medan Outsides 1/2 Circulate & Hinge
 efter
Centers Step Forward & First Left, Next Right
medan Outsides Cross Concentric Vertical 1/2 Tag & Face In
(klart)

Kommentarer:

https://www.ceder.net/def/planahead.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.