Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Like A Ripple Concept [C2]
 
 

Z vhodných formací.

Označení tanečníci prováději danou figuru tak, že postupně používají další tanečníky nezbytné pro provedení každé části.

Končí v různých formacích.

Trailing End Like A Ripple: Swing, Cast Off 3/4, and Single Wheel:
 
     
před  po
Swing
 po
Cast Off 3/4
 po
Single Wheel
(hotovo)

Poznámky:
  • Označení tanečníci se obvykle pohybují směrem od svého původního místa a dvě navazující části figury neprovádějí s tím samým neoznačeným tanečníkem.
  • Neoznačení tanečníci jsou aktivní pouze tehdy, pokud mají provést část figury s označeným tanečníkem.

Viz také anyone Ripple (The Line | Wave | {n}) [C2].

https://www.ceder.net/def/likearipple.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.