Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Interlocked Triangles sestává ze dvou sousedících formací Triangle, jejichž tanečník nejblíže středu pracuje se vzdálenějšími tanečníku druhé formace Triangle.

Příklady (symetrických) Interlocked Triangles:

 
 

tanečníci spolu pracují v jedné formaci Triangle jako tanečníci pracují v jiné formaci Triangle.

Obecně Interlocked formace znamená, že díváme-li se na formaci z pohledu dlouhé osy, tak někteří tanečníci z jedné formace jsou prohození s tanečníky z druhé formace.

Ve formaci Galaxy, ve které nejsou Centers v T-Bone, se nachazejí jak Interlocked Wave-Based Triangles, tak Interlocked Tandem-Based Triangles.

 
Interlocked Wave-Based Triangles Interlocked Tandem-Based Triangles
Ve formaci Twin Diamonds jsou čtyři sady Interlocked Triangles:

 1. Inside Interlocked Triangles (také známo jako Interlocked Diamond Inside Triangles):
   
  ,, a ,,
 2. Outside Interlocked Triangles (také známo jako Interlocked Diamond Outside Triangles):
   
  ,, a ,,
 3. Inpoint Interlocked Triangles (také známo jako Interlocked Diamond Inpoint Triangles):
   
  ,, a ,,
 4. Outpoint Interlocked Triangles (také známo jako Interlocked Diamond Outpoint Triangles):
   
  ,, a ,,

Viz také Interlocked 3 By 1 Triangles [C2].

https://www.ceder.net/def/interlockedtriangle.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.