Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Generalized Columns där Centers tittar In eller från en Generalized 1/4 Tag med Centers i en R-H Wave.

Outsides Dodge mot Reverse Promenade riktningen (Stable Turn To A Line) medan Centers (Step To A Wave om de börjar från Facing Couples), Very Centers U-Turn Back (vänder sig från mitten på formationen), As Couples Extend.

Slutar i Parallel Lines.

Från en R-H 1/4 Tag:

 
 
före
In Style
 efter
Från Trade By:

 
 
före
In Style
 efter

In Style används vanligen som ett suffix till föregående call.

https://www.ceder.net/def/instyle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.