Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Hocus Pocus [C2]
 
 

Från tillämpliga formationer inkluderande alla 2 x 4 uppställningar, Twin Diamonds, 1/4 Tag, etc.

Outsides gör två Phantom "O" Circulates medan Centers Trade.

 
före
Hocus Pocus
 efter

 
före
Hocus Pocus
 efter

 
före
Hocus Pocus
 efter

Kommentarer:
  • Outside dansarna gör alltid två 16-Matrix-stil "O" Circulates (dvs, anta alltid att ditt Phantom "O" är ett 8-positioners "O" av normal storlek).
  • Om callern säger Hocus Pocus 1 & 1/2, gör Outsides  3 hela "O" Circulates. Ibland har dansare en tendens att bara göra 2 & 1/2 "O" Circulates.

Magic Hocus Pocus [C2V]: Outsides gör två Phantom "O" Magic Column Circulates medan Centers Trade.

Se också "O" FORMATION [C1].

https://www.ceder.net/def/hocuspocus.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.