Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Gör en Circulate till nästa position inom den givna 'formation'om och endast om:

  1. en annan dansare kommer att göra en Circulate till din nuvarande position, och
  2. ingen annan kommer att göra en Circulate till din nästa position.

{n} indikerar antalet gånger du skall tillämpa reglerna ovan. Efter varje Funny formation Circulate, omvärdera din position. Typiskt kan bara dansare som tittar på varandra i Circulate banan röra sig.

Funny Diamond Circulate 3:

 
     
före
Funny Diamond
Circulate 3
 efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Kommentarer:

Funny Split Trade Circulate (3 av 4 dansare kan gå!):

 
 
före
Funny Split Trade Circulate
 efter

https://www.ceder.net/def/funnycirc.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.