Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Fractal CONCEPT [C4]
 
 

V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak.

Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce.

Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány:

 • Arm Turns
 • Cast Offs
 • Stars ( včetně Facing Stars )
 • Single Hinges ( Pouze z formace Mini-Wave. Pro Partner Hinges (z formace Couple) to neplatí, protože tanečníci se během provádění nedrží. )

Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení):

 • Fractal Spin The Top: Z formací Wave nebo Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends move up (Lockit).
 • Fractal Transfer The Column: Z formace Mini-Wave Columns. První dva Transfer, druzí dva Step Forward To A Box a Arm Turn 1/4; všichni Extend.
 • Fractal Linear Cycle: Z formace Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off.
 • Fractal Snap The Lock: Z formace Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag, Centers Step To A Wave, Fan The Top, Step Thru.

Příklady figur s oběma zátočkami:

 • Fractal Swing The Fractions: Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4.
 • Fractal Locker's Choice: Z formace Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top a Cast Off 3/4, Outsides Trade a Step & Fold.
 • Fractal Relay The Top: Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/4,ostatní dostoupí (move up).
 • Fractal Cast A Shadow: Z formací Parallel Waves nebo Two-Faced Lines. Koncoví 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread, Centers koukají ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Cast Off 3/4 and Extend.

Poznámky:
 • Délka provedení figur se při použití konceptu Fractal může změnit, obzvlášť v případech, kdy je Cast Off 3/4 nahrazeno Cast Off 1/4. Například při Fractal Follow Your Leader udělají Trailers Extend, Arm Turn 1/4 a pak musí počkat několik dob, než ti druzí udělají Tandem Cross Fold.
 • Část figury Linear Action ro Outsides začíná Hinge a pak je Trade. Tudíž (za předpokladu, že Outsides začínají v Mini-Wave), Fractal Linear Action by pro Outsides znamenalo Arm Turn 3/4 následované Trade.
 • Původní definice Fractal zahrnovala i možnost modifikace Box Counter Rotates. Už si ale nemyslím, že by to mělo být dovoleno.
 • Příklady částí figur, které nejsou ovlivněné konceptem Fractal (Krátce jsem přemýšlel o 'zlegalizování' těchto pohybů definotoricky, ale nakonec jsem se rozhodl to nedělat):

https://www.ceder.net/def/fractal.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.