Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Fan The Top [Plus]
 
 
Z formace Wave, Facing Couples a další vhodné formace čtyř tanečníků.

Z Facing Couples udělejte nejdřív Step To A Wave. Centers Arm Turn 3/4, Ends move up 1/4 kolem středu formace čtyř tanečníků.

Wave i Facing Couples končí ve Wave.

Z Wave:
 
 
před
Fan The Top
 po

Z Two-Faced Line:
 
 
před
Fan The Top
 po

Z Facing Couples:
 
 
před
Fan The Top
 po

Z Diamond:
 
 
před
Fan The Top
 po

Poznámky:
  • Spin The Top je Arm Turn 1/2 následované Fan The Top.
  • Z Facing Couples je Fan The Top jako Pass The Ocean + Centers Trade.
  • Po Fan The Top mohou všichni udělat Roll.

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Z formací Wave a Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Ends move up 1/4 kolem středu formace čtyř tanečníků. Končí ve Wave (vlna).

Viz také Fan CONCEPT [C3B]

https://www.ceder.net/def/fanthetop.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.