Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Exchange The Triangle [C3A]
 
 
Från Twin Triangles.

Gör totalt tre Triangle Circulate utom att när 1) du blir Apex dansare (i Apex-to-Apex Triangles), eller 2) du blir In-Facing Base dansare (i Base-to-Base Triangles); gör då din nästa Circulate till den andra Triangle. (Från Apex-to-Apex Triangles, är Circulate en Interlocked Triangle Circulate; från Base-to-Base Triangles, är det Circulate till den diagonalt motsatta positionen.) Exchange The Triangle kan fraktionaliseras i tredjedelar.

Från Apex-to-Apex Wave-Based Triangles (Very Centers leder)

 
   
före
Exchange The Triangles
  vänster Triangle efter 1/3...  efter
Från Base-to-Base Tandem-Based Triangles (Trailing Centers leder)

 
   
före
Exchange The Triangles
  vänster Triangle efter 1/3...  efter

Notera: Som vid alla Exchange, gör Circulates och stanna på insidan av din formation tills du kommer till den punkt där du korsar över och gör sedan Circulates och stanna på utsidan av den andra formationen (och justera för att sluta på 'footprints' på den ursprungliga formationen).

Exchange The 3 By 1 Triangle [NOL] (Very Centers leder):
(gör totalt 4 Circulate).

 
   
före
Exchange The 3 By 1 Triangles
  vänster Triangle efter 1/4...  efter
Exchange The 3 By 1 Triangles [NOL] (Very Centers leder):
(gör totalt 4 Circulate).

 
   
före
Exchange The 3 By 1 Triangles
  vänster Triangle efter 1/4...  efter

Se också Exchange The Box [C3A].

https://www.ceder.net/def/exchtriangle.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.