Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Exchange The Diamond [C2]
 
 

Från Twin Diamonds eller Point-to-Point Diamonds.

Gör totalt 4 Diamond Circulates, varav en är Interlocked. Interlocked Diamond Circulate är efter att du har blivit en Very Center. Exchange The Diamond kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Kommentarer:
  • Trafikmönstret är sådant att efter att du har gjort din Interlocked Diamond Circulate (dvs. kommit över i den andra sidans Diamond) måste du vara på utsidan av de dansare som fortfarande är i sin ursprungliga Diamond. Från normala Twin Diamonds, leder Very Centers Exchange och alla de andra i deras Diamond kan följa dem som om det vore en orm som slingrar sig runt den andra sidans Diamond.
  • Från Facing eller Funny Diamonds: när du möter dansare från din ursprungliga Diamond, passera med höger axel; när du möter dansare från den andra sidans Diamond stanna på insidan om du fortfarande är i din ursprungliga Diamond och stanna på utsidan om du inte är i din ursprungliga Diamond.
  • Exchange The Diamond omvandlar en högerhänt uppställning till en vänsterhänt uppställning och vice versa.

Exchange The Diamond:

 
före
Exchange The Diamond
 
     
övre Diamond
efter 1/4
  övre Diamond
efter 1/2
  övre Diamond
efter 3/4
  (klart)

Diagrammet nedan visar slutpositionen för alla 8 dansarna för 'fractional' Exchange The Diamond som visats ovan.

före
Exchange The Diamond
 
   
efter
1/4 Exchange The Diamond
 efter
1/2 Exchange The Diamond
 efter
3/4 Exchange The Diamond

Danstips: Dansarna som leder Exchange bör sträcka upp en hand för att identifiera sig så att de andra dansarna i deras Diamond kan följa dem.

Exchange The Box [C3A]: Från en 2 x 4. Gör totalt fyra Split Circulates, utom att när du har blivit In-facing Center gör din nästa Circulate till din diagonalt motsatta position (korsa över till den andra sidans Box). Exchange The Box kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Exchange The Triangle [C3A] (Dave Hodson 1979): Från Twin Triangles. Gör totalt tre Triangle Circulates utom att 1) du blir Apex dansare (vid Apex-to-Apex Triangles), eller 2) du blir In-facing Base dansare (vid Base-to-Base Triangles); gör då din nästa Circulate till den andra sidans Triangle. (Från Apex-to-Apex Triangles, är Circulate en Interlocked Triangle Circulate; från Base-to-Base Triangles, är Circulate till den diagonalt motsatta positionen.) Exchange The Triangle kan fraktionaliseras i tredjedelar.

Allmänna kommentarer för alla Exchanges:

  • Gör Circulates och stanna på insidan av din formation till punkten där du korsar över, och gör sedan Circulates och stanna på utsidan av den andra formationen (och justera för att sluta på 'footprints' för den ursprungliga formationen).
  • Punkten där du korsar över är Very Center (om det finns någon), eller In-Facing Center (annars).

https://www.ceder.net/def/exchdiamond.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.