Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z vhodných formací.

Outsides Grand Chain Eight and Roll, Centers provedou anything (pracují uprostřed).

Končí v různých formacích.

Eight By Wheel Thru:

 
 
před
Eight By Wheel Thru
 po

 
 
před
Eight By Flip The Diamond
 po

Left Eight By [NOL]: Outsides Mirror Grand Chain Eight and Roll, Centers provedou anything. Poznámka: slovo Left je pokyn pouze pro Outsides.

Poznámka: Někteří calleři používají Eight By anything jako kdyby to bylo totéž co Own The Outsides Grand Chain Eight & Roll By anything. Například z formace Eight Chain Thru: Eight By 1/2 Square Thru. Věříme, že toto použití Eight By je chybné.

https://www.ceder.net/def/eightby.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.