Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From Twin Diamonds. Från Twin Diamonds. Z formace Twin Diamonds.

Do the anything call but use all four dancers in your Diamond when executing all movements on the outside. The traffic pattern usually contains Diamond Circulates. Gör anything callet men använd alla fyra dansarna i din Diamond när du utför alla rörelser på utsidan. Trafikmönstret innehåller vanligen Diamond Circulates. Proveďte figuru anything, ale pro provedení použijte všechny čtyři tanečníky ve svém diamantu. Provedení většinou zahrnuje Diamond Circulates.

Ends in Twin Diamonds. Slutar i Twin Diamonds. Končí v Twin Diamonds.

Any 2-dancer call and some 4-dancer calls may be used with this concept. Vilket som helst 2-dansare call och några 4-dansare call kan användas med detta concept. S tímto konceptem může být použita jakákoliv figura pro dva tanečníky a některé figury pro čtyři tanečníky.

  Typical 2-dancer calls: Typiska 2-dansare call: Typické figury pro dva tanečníky:   Typical 4-dancer calls: Typiska 4-dansare call: Typické figury pro čtyři tanečníky:

Diamond Single Wheel:

 
 
before före před
Diamond Single Wheel
 
after efter po
Diamond 1/4 Thru:

 
   
before före před
Diamond 1/4 Thru
 
after efter po
Diamond Right Arm Turn 1/4
(Diamond Circulate)
 
after efter po
Diamond Left Arm Turn 1/2
(Very Centers Trade)
(done) (klart) (hotovo)

Notes: Kommentarer: Poznámky:

Variation: Variationer: Variace: Magic Diamond anything.

https://www.ceder.net/def/diamondanything.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.