Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Diamond.

Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points glider in & Trade (Cross Run) för att sluta i centerpositionen längst bort.

En normal Diamond slutar i en Two-Faced Line; en Facing Diamond slutar i en Wave.

Från en R-H Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
Från en Facing Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
Från en Funny Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
I detta fall, glider points samman
och gör en Partner Trade.
Från another Funny Diamond:

 
 
före
Cut The Diamond
 efter
De ursprungliga centers slutar på samma plats,
så de tar en högerhandsfattning och hela slutformationen blir
offset

Kommentarer:

Reverse Cut The Diamond [C2]: Från en Diamond. Centers Trade & Spread medan Points Diamond Circulate. Slutar i en Line.

Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points Flip In (180°) mot den närmaste Center positionen. En normal Diamond slutar i en Wave.

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Centers Hourglass Circulate. Slutar vanligen i Parallel Lines.

Se också

https://www.ceder.net/def/cutthediamond.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.