Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace osmi tanečníků, ve které jsou čtyři vnitřní a čtyři vnější tanečníci.

Čtyři vnitřní tanečníci provádějí danou figuru uprostřed čtverylky, vnější tanečníci provedou společně figuru vně čtverylky.

Poznámky:
(A) Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo Single 1/4 Tag, pak existuje pouze jedna možná koncová formace: 1x4 se v půlce rozdělí a každá ze dvou 1x2 formací jde na jednu stranu čtverylky. Diamond a Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři části, které se rozmístí jako points Galaxy.

   

Formace na obrázku výše ukazují koncové pozice pro vnější tanečníky, když daná figura končí v 1x4 nebo Diamond. Čárkované čtverečky představují Center 4, kteří mohou být v 2x2 (jak je zobrazeno) nebo v 1x4 (horizontálně nebo vertikálně) nebo jakékoliv jiné formaci čtyř tanečníků.

 
před
Outsides Concentric Pass The Ocean
 po
 
před
Outsides Concentric Switch To A Diamond
 po


(B) Pokud daná figura začíná a končí v 2x2, pak pro Outside 4 platí následující pravidla:
  1. Pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Parallel Lines, pak také musí skončit jako Ends v Parallel Lines.
  2. Poodbně, pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Columns, pak také musí skončit jako Ends v Columns.

Dvě výše uvedená pravidla jsou známá jako pravidlo 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns'. To znamená pokud začínáte v Parallel Lines, musíte skončit Parallel Lines; pokud začínáte v Columns, musíte skončit v Columns. Všimněte si, že celková výsledná formace vlastně nemusí být Lines ani Columns, protože Centers mohou být vůči Ends v T-Bone.

Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Lines:

 
   
Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Columns:

 
   

Outsides Concentric Walk & Dodge:

 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po
 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po

Outsides Concentric Partner Tag:

 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po
 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po


(C) Pokud daná figura v 2x2 nezačíná, ale končí, pak pro Outside 4 platí následující pravidlo:
  1. Outside 4 musí skončit na takové pozici, aby se dlouhá osa celkové formace otočila o 90°.

    Mnoho formací má dlouhou a krátkou osu. To znamená, že formace jsou v jednom směru (dlouhá osa) viditelně delší než ve směru druhém (krátká osa). Pokud při použití Concentric Concept Outside 4 nezačínají v 2x2, ale v 2x2 končí, musí jít do takových pozic, které otočí původní dlouhou osu o 90°.

 
před
Outsides
Concentric Recycle
 po
 
před
Outsides
Concentric Hinge
 po

Concentric Bend The Line:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Bend The Line
  po   Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena.
Concentric Turn & Deal:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Turn & Deal
  po   Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena.
Concentric Linear Cycle:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Linear Cycle
  po   Tato koncová formace sice vypadá 'dobře', ale je chybná, protože dlouhá osa nebyla otočena.

Concentric Touch 1/4: (použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns)

 
před
Concentric Touch 1/4
 po
 
před
Concentric Touch 1/4
 po

Concentric Chase Right: (použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns)

 
před
Concentric Chase Right
 po
 
před
Concentric Chase Right
 po


Více poznámek:
Single Concentric Concept [C4]: Z formace 1 x 4 a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers udělají spolu danou figuru, Ends udělají figuru kolem Centers.

 
před
Single Concentric
Single Wheel
 po

Viz také Cross Concentric Concept [C2].

https://www.ceder.net/def/concentric.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.