Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Keep Busy (Couples Circulate With The Flow) medan Trailers 1/2 Circulate och gör anything callet.


 
   
före
Busy Single Wheel
  part-way  efter
Busy Mix:

 
   
före
Busy Mix
 efter
Busy Nothing
 efter
Centers Mix
(klart)

Alternativ definition: De som är Leaders i Lines gör en Keep Busy medan de andra Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything call. Denna alternativa definition är mer generell än denitionen ovan och tillåter startformationer i T-Bone som visas nedan.

 
före
Busy Nothing
 efter
 
före
Busy Nothing
 efter

Se också Keep Busy [C3A].

https://www.ceder.net/def/busy.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.