Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{any Tagging call} Back (To A Wave) [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Back. Ends in a Mini-Wave Box. EN: 10
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot Back. Endet in einer Mini-Wave Box. DE: 10
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box. SE: 10
Udfør Any Tagging kaldet til en 1/2 Tag position, efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Mini-Wave Box. DK: 10
Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice; Scoot Back. Končí v Mini-Wave Box. CZ: 10

The following is a list of Tagging calls that could be used at C1 and C2. The part of the call name shown in bold-face type indicates what would be used as the prefix to the word 'Back' (i.e., the italicized part is conventionally omitted). EN: 20
Es folgt eine Liste von Tagging Calls, die bei C1 & C2 benutzt werden könnten. Der fettgedruckte Teil des Figurennamens wird üblicherweise als Vorsatz vor dem Wort 'Back' verwendet (d.h. der schräg gedruckte Teil wird gewöhnlich weggelassen). DE: 20
Det följande är en lista över Tagging calls som kan användas på C1 och C2. Den del av callet som är i fet stil indikerar att det används som prefix till ordet 'Back' (dvs det är vedertaget att utelämna den del som står med spärrad stil). SE: 20
Det følgende er en liste af Tagging Calls der kan blive anvendt på C1 og C2. Den del af Call-navnet der er skrevet med fed skrift indikerer hvad der vil blive brugt som prefix for ordet "Back" (DVS. delen skrevet med itialian typer er normalt udeladt) DK: 20
V následující tabulce je seznam Tagging calls používaných na C1 a C2. Část jména zvýrazněná tučně je ta část, která je použita před slovem 'Back' (tzn. část jména kurzívou se vynechává). CZ: 20

Double Pass Thru Flip The Line Invert The Column
Tag The Line Vertical Tag The Line  

Tag Back (To A Wave) [C1] (Lee Kopman 1973):
From any Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 626
Aus jeder Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 626
Från vilken som helst Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 626
Fra enhver Line af 4. Udfør 1/2 Tag efterfulgt af Scoot Back. Ender i Right Hand Mini-Wave Box. DK: 626
Z libovolné Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 626

   
before vor före før před
Tag Back To A Wave
 
after nach efter efter po
1/2 Tag
 
after nach efter efter po
Scoot Back
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Double Pass Back [C1V]:
From (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. This is rarely used. EN: 627
Aus Double Pass Thru - Formation. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Wird selten verwendet. DE: 627
Från (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Detta används sällan. SE: 627
Fra (Starting) double pass thru formation. 1/2 Double pass thru (Tandem touch); Scoot Back. Denne er sjældent brugt. DK: 627
Z formace (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Tato kombinace je zřídka používaná. CZ: 627

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 609
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 609
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 609
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box. DK: 609
Z formací non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 609

Flip Back [C1] (Lee Kopman 1973):
From a Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Ends in a Mini-Wave Box. EN: 628
Aus einer Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Endet in einer Mini-Wave Box. DE: 628
Från en Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box. SE: 628
Fra en Wave. Udfør 1/2 Flip The Line efterfulgt af Scoot Back. Ender i en Mini-Wave Box. DK: 628
Z formace Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Končí v Mini-Wave Box. CZ: 628

   
before vor före før před
Flip Back
 
after nach efter efter po
1/2 Flip The Line
 
after nach efter efter po
Scoot Back
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Historical note: the original definition of Flip Back was Ends Trade & Roll as the Centers Fold & Roll to follow the Ends and (original Centers) meet to Arm Turn 1/2 and Extend to a Mini-Wave Box. EN: 30
Historische Anmerkung: Die Originaldefinition von Flip Back war Ends Trade & Roll, während die Centers Fold & Roll um den Ends zu folgen und (Original Centers) meet to Arm Turn 1/2 und Extend zu einer Mini-Wave Box. DE: 30
Historisk notis: den ursprungliga definitionen för Flip Back var Ends Trade & Roll medan Centers Fold & Roll för att följa efter Ends och (ursprungliga Centers) möts för en Arm Turn 1/2 och Extend till en Mini-Wave Box. SE: 30
Historisk note: Den originale definition på Flip Back var Ends Trade & Roll as the Centers Fold & Roll og følge Ends (De oprindelige Centers) mødes og arm turn 1/2 for at ende i Mini-Wave Box. DK: 30
Historická poznámka: původní definice Flip Back byla Ends Trade & Roll, Centers Fold & Roll a následují Ends a až se (původní Centers) potkají, tak Arm Turn 1/2 a Extend do Mini-Wave Box. CZ: 30

any Tagging call Chain Thru [C3A]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. For example, a Tag Chain Thru is a 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. EN: 25
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot Chain Thru. Endet in parallelen Waves. DE: 25
Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. SE: 25
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position: Scoot Chain Thry. Ender i parallelle Waves. Eks. en Tag Chain Thru er en 1/2 tag; Scoot Chain Thru. DK: 25
Proveďte any Tagging call do formace 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves. Například Tag Chain Thru je 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. CZ: 25

any Tagging call Back & Dodge [C4]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Ends in Back-to-Back Couples. For example, a Tag Back & Dodge is a 1/2 Tag; Scoot & Dodge. EN: 12
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot & Dodge. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 12
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Slutar i Back-to-Back Couples. SE: 12
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position, Scoot & Dodge. Ender i Back-to-back couples. Eks. er en Tag Back & Dodge en 1/2 Tag; Scoot & Dodge. DK: 12
Udělejte any Tagging call do 1/2 Tag formace; Scoot & Dodge. Končí v Back-to-Back Couples. Například Tag Back & Dodge je 1/2 Tag; Scoot & Dodge. CZ: 12

any Tagging call & Scatter [C3B]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scatter Scoot. E.g., (1) Tag & Scatter is 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter is 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. EN: 581
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; tanze Scatter Scoot. Zum Beispiel: (1) Tag & Scatter ist ein 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter ist ein 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. DE: 581
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scatter Scoot. T.ex., (1) Tag & Scatter är 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter är 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. SE: 581
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position; Scatter Scoot. Eks. (1) Tag & Scatter er en 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter er en 1/2 Flip the line, Scatter Scoot. DK: 581
Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice; Scatter Scoot. Např. (1) Tag & Scatter je 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter je 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. CZ: 581

See also Siehe auch Se också Viz také Flip The Line [C1], Vertical Tag The Line [C1], and und och og a any Tagging call Your Neighbor [C2].

See also Siehe auch Se också Viz také Tagging Calls.

CALLERLAB definition for (Any Tagging Call) Back to a Wave
CALLERLAB definition for Flip Back
CALLERLAB definition for Tag Back to a Wave

Choreography for any Tagging call Back (To A Wave)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=master&action=edit&file=atcback.php
25-July-2024 06:53:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL