Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{any Tagging call} Back (To A Wave) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

any Tagging call Back (To A Wave) -- [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or                 All   
   edit def

Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Back. Ends in a Mini-Wave Box. EN: 10
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot Back. Endet in einer Mini-Wave Box. DE: 10
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box. SE: 10
Udfør Any Tagging kaldet til en 1/2 Tag position, efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Mini-Wave Box. DK: 10
Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice; Scoot Back. Končí v Mini-Wave Box. CZ: 10

The following is a list of Tagging calls that could be used at C1 and C2. The part of the call name shown in bold-face type indicates what would be used as the prefix to the word 'Back' (i.e., the italicized part is conventionally omitted). EN: 20
Es folgt eine Liste von Tagging Calls, die bei C1 & C2 benutzt werden könnten. Der fettgedruckte Teil des Figurennamens wird üblicherweise als Vorsatz vor dem Wort 'Back' verwendet (d.h. der schräg gedruckte Teil wird gewöhnlich weggelassen). DE: 20
Det följande är en lista över Tagging calls som kan användas på C1 och C2. Den del av callet som är i fet stil indikerar att det används som prefix till ordet 'Back' (dvs det är vedertaget att utelämna den del som står med spärrad stil). SE: 20
Det følgende er en liste af Tagging Calls der kan blive anvendt på C1 og C2. Den del af Call-navnet der er skrevet med fed skrift indikerer hvad der vil blive brugt som prefix for ordet "Back" (DVS. delen skrevet med itialian typer er normalt udeladt) DK: 20
V následující tabulce je seznam Tagging calls používaných na C1 a C2. Část jména zvýrazněná tučně je ta část, která je použita před slovem 'Back' (tzn. část jména kurzívou se vynechává). CZ: 20

Double Pass Thru Flip The Line Invert The Column
Tag The Line Vertical Tag The Line  

Tag Back (To A Wave) [C1] (Lee Kopman 1973):
From any Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 626
Aus jeder Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 626
Från vilken som helst Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 626
Fra enhver Line af 4. Udfør 1/2 Tag efterfulgt af Scoot Back. Ender i Right Hand Mini-Wave Box. DK: 626
Z libovolné Line of 4. 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 626

   
before vor före før před
Tag Back To A Wave
 
after nach efter efter po
1/2 Tag
 
after nach efter efter po
Scoot Back
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Double Pass Back [C1V]:
From (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. This is rarely used. EN: 627
Aus Double Pass Thru - Formation. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Wird selten verwendet. DE: 627
Från (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Detta används sällan. SE: 627
Fra (Starting) double pass thru formation. 1/2 Double pass thru (Tandem touch); Scoot Back. Denne er sjældent brugt. DK: 627
Z formace (starting) Double Pass Thru. 1/2 Double Pass Thru (Tandem Touch); Scoot Back. Tato kombinace je zřídka používaná. CZ: 627

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 609
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 609
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 609
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box. DK: 609
Z formací non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 609

Flip Back [C1] (Lee Kopman 1973):
From a Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Ends in a Mini-Wave Box. EN: 628
Aus einer Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Endet in einer Mini-Wave Box. DE: 628
Från en Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Slutar i en Mini-Wave Box. SE: 628
Fra en Wave. Udfør 1/2 Flip The Line efterfulgt af Scoot Back. Ender i en Mini-Wave Box. DK: 628
Z formace Wave. 1/2 Flip The Line; Scoot Back. Končí v Mini-Wave Box. CZ: 628

   
before vor före før před
Flip Back
 
after nach efter efter po
1/2 Flip The Line
 
after nach efter efter po
Scoot Back
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Historical note: the original definition of Flip Back was Ends Trade & Roll as the Centers Fold & Roll to follow the Ends and (original Centers) meet to Arm Turn 1/2 and Extend to a Mini-Wave Box. EN: 30
Historische Anmerkung: Die Originaldefinition von Flip Back war Ends Trade & Roll, während die Centers Fold & Roll um den Ends zu folgen und (Original Centers) meet to Arm Turn 1/2 und Extend zu einer Mini-Wave Box. DE: 30
Historisk notis: den ursprungliga definitionen för Flip Back var Ends Trade & Roll medan Centers Fold & Roll för att följa efter Ends och (ursprungliga Centers) möts för en Arm Turn 1/2 och Extend till en Mini-Wave Box. SE: 30
Historisk note: Den originale definition på Flip Back var Ends Trade & Roll as the Centers Fold & Roll og følge Ends (De oprindelige Centers) mødes og arm turn 1/2 for at ende i Mini-Wave Box. DK: 30
Historická poznámka: původní definice Flip Back byla Ends Trade & Roll, Centers Fold & Roll a následují Ends a až se (původní Centers) potkají, tak Arm Turn 1/2 a Extend do Mini-Wave Box. CZ: 30

any Tagging call Chain Thru [C3A]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. For example, a Tag Chain Thru is a 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. EN: 25
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot Chain Thru. Endet in parallelen Waves. DE: 25
Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. SE: 25
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position: Scoot Chain Thry. Ender i parallelle Waves. Eks. en Tag Chain Thru er en 1/2 tag; Scoot Chain Thru. DK: 25
Proveďte any Tagging call do formace 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves. Například Tag Chain Thru je 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. CZ: 25

any Tagging call Back & Dodge [C4]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Ends in Back-to-Back Couples. For example, a Tag Back & Dodge is a 1/2 Tag; Scoot & Dodge. EN: 12
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot & Dodge. Endet in Back-to-Back Couples. DE: 12
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Slutar i Back-to-Back Couples. SE: 12
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position, Scoot & Dodge. Ender i Back-to-back couples. Eks. er en Tag Back & Dodge en 1/2 Tag; Scoot & Dodge. DK: 12
Udělejte any Tagging call do 1/2 Tag formace; Scoot & Dodge. Končí v Back-to-Back Couples. Například Tag Back & Dodge je 1/2 Tag; Scoot & Dodge. CZ: 12

any Tagging call & Scatter [C3B]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scatter Scoot. E.g., (1) Tag & Scatter is 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter is 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. EN: 581
Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; tanze Scatter Scoot. Zum Beispiel: (1) Tag & Scatter ist ein 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter ist ein 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. DE: 581
Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scatter Scoot. T.ex., (1) Tag & Scatter är 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter är 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. SE: 581
Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position; Scatter Scoot. Eks. (1) Tag & Scatter er en 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter er en 1/2 Flip the line, Scatter Scoot. DK: 581
Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice; Scatter Scoot. Např. (1) Tag & Scatter je 1/2 Tag, Scatter Scoot; (2) Flip & Scatter je 1/2 Flip The Line, Scatter Scoot. CZ: 581

See also Siehe auch Se också Viz také Flip The Line [C1], Vertical Tag The Line [C1], and und och og a any Tagging call Your Neighbor [C2].

See also Siehe auch Se också Viz také Tagging Calls.

CALLERLAB definition for (Any Tagging Call) Back to a Wave
CALLERLAB definition for Flip Back
CALLERLAB definition for Tag Back to a Wave

Choreography for any Tagging call Back (To A Wave)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=master&action=edit&file=atcback.php
19-July-2019 21:28:52
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.