Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bounce {anyone} [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From a Two-Faced Line. EN: 10
Aus einer Two-Faced Line. DE: 10
Från en Two-Faced Line. SE: 10
Z formace Two-Faced Line. CZ: 10

 1. Veer Back-to-Back; EN: 20
  Veer Back-to-Back; DE: 20
  Veer rygg mot rygg; SE: 20
  Veer Back-to-Back; CZ: 20
 2. designated dancers U-Turn Back in flow direction. EN: 30
  die angesprochenen Tänzer U-Turn Back in Richtung des Bodyflow. DE: 30
  de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer. SE: 30
  označení tanečníci U-Turn Back ve směru pohybu. CZ: 30

Ends in a 2 x 2. EN: 40
Endet in einer 2 x 2. DE: 40
Slutar i en 2 x 2. SE: 40
Končí v 2 x 2. CZ: 40

Bounce is a 2-part call. EN: 50
Bounce ist ein zweiteiliger Call. DE: 50
Bounce är ett 2-delars call. SE: 50
Figura Bounce má dvě části. CZ: 50

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • The U-Turn Back is toward the same direction as the Veer. I.e., If you Veer Right, then the U-Turn Back is toward the Right. If you Veer Left, then the U-Turn Back is toward the Left. For the designated dancers, Bounce feels like an Any Shoulder Turn & Deal. Be sure to do the U-Turn Back toward the correct direction since the caller could add a Roll. EN: 60
  Das U-Turn Back ist in der gleichen Richtung, wie das Veer. Z. B. nach einem Veer Right geht das U-Turn Back nach Rechts. Nach einem Veer Left geht das U-Turn Back nach Links. Für die angesprochenen Tänzer fühlt sich das Bounce wie ein Any Shoulder Turn & Deal an. Mache das U-Turn Back unbedingt in die richtige Richtung, da der Caller ein Roll hinzufügen könnte. DE: 60
  U-Turn Back är åt samma håll som Veer. Dvs, om du Veer Right, då är U-Turn Back åt höger. Om du Veer Left, då är U-Turn Back åt vänster. För de utpekade dansarna känns Bounce som en Any Shoulder Turn & Deal. Försäkra dig om att du gör U-Turn Back åt rätt håll eftersom callern kan lägga till en Roll. SE: 60
  U-Turn Back se dělá stejným směrem jako Veer. To znamená pokud děláte Veer Right, pak děláte i U-Turn Back doprava. Pokud děláte Veer Left, pak děláte i U-Turn Back doleva. Označení tanečníci cítí Bounce jako Any Shoulder Turn & Deal. Určitě dělejte U-Turn Back správným směrem, protože caller může dodat Roll. CZ: 60
 • Determine who the designated dancers are before doing the Veer Back-to-Back, not after. For example, from Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders is a Veer Back-to-Back (now everyone is a Leader) followed by original Leaders U-Turn Back in flow direction. Similarly, from Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refers to the original Ends, not those who become Ends after the Veer Back-to-Back. EN: 70
  Bestimme die angesprochenen Tänzer bevor das Veer Back-to-Back getanzt wird, nicht hinterher. Beispielsweise aus parallelen Two-Faced Lines: Bounce The Leaders ist ein Veer Back-to-Back (jetzt ist jeder ein Leader) gefolgt von einem U-Turn Back der ursprünglichen Leaders in Flußrichtung. Genauso aus parallelen Two-Faced Lines: Bounce The Ends bezieht sich auf die originalen Ends, nicht auf die, die nach dem Veer Back-to-Back Ends werden. DE: 70
  Avgör vilka de utpekade dansarna är innan du gör Veer rygg mot rygg, inte efter. Till exempel, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders är en Veer rygg mot rygg (nu är alla en Leader) följt av att ursprungliga Leaders U-Turn Back i flytets riktning. På samma sätt, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte de som blev Ends efter Veer rygg mot rygg. SE: 70
  Uvědomte si, kdo jsou označení tanečníci před tím, než uděláte Veer Back-to-Back, ne potom. Například z formace Parallel Two-Faced Lines Bounce The Leaders znamená Veer Back-to-Back (teď jsou všichni Leader) následované původní Leaders U-Turn Back ve směru pohybu. Podobně z formace Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends se odvolává na původní Ends, ne na ty, kteří se stanou Ends po Veer Back-to-Back. CZ: 70

Bounce The Belles:

 
   
before vor före před
Bounce The Belles
 
after nach efter po
Veer Right
  after nach efter po
Belles U-Turn Back
toward the right EN: 80
Belles U-Turn Back nach rechts DE: 80
Belles U-Turn Back
åt höger SE: 80
Belles U-Turn Back
doprava CZ: 80
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Bounce The Boys & Roll:

 
     
before vor före před
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 
after nach efter po
Veer Left
  after nach efter po
Boys U-Turn Back
toward the left EN: 90
Boys U-Turn Back nach links DE: 90
Boys U-Turn Back
åt vänster SE: 90
Boys U-Turn Back
doleva CZ: 90
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
 
after nach efter po
Roll
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Single Bounce anyone [C2]:
From a Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); designated dancers U-Turn Back toward the direction of the Veer. EN: 955
Aus einer Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); angesprochene Tänzer U-Turn Back in Richtung des Veer. DE: 955
Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer. SE: 955
Z formace Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); označení tanečníci U-Turn Back tím směrem, kterým dělali Veer. CZ: 955

Single Bounce The Boys:

 
 
before vor före před
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 
after nach efter po

For the designated dancers, Single Bounce feels like a Single Wheel. EN: 100
Für die angesprochenen Tänzer fühlt sich Single Bounce wie ein Single Wheel an. update DE: 100
För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel. SE: 100
Single Bounce cítí označení tanečníci jako Single Wheel. CZ: 100

Variations: Variationen: Varianter: Varianty:

 • Bounce Nobody
  (just Veer Back-to-Back); EN: 110
  (nur Veer Back-to-Back); DE: 110
  (bara Veer rygg mot rygg); SE: 110
  (pouze Veer Back-to-Back) CZ: 110
 • Bounce Everybody;
 • Line of 6 ( or eller nebo 8) Bounce anyone.

CALLERLAB definition for Bounce the (Anyone)
CALLERLAB definition for Single Bounce the (Anyone)

Choreography for Bounce anyone

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

full URL