Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Bounce {anyone} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bounce anyone -- [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

From a Two-Faced Line. EN: 10
Aus einer Two-Faced Line. DE: 10
Från en Two-Faced Line. SE: 10
Z formace Two-Faced Line. CZ: 10

 1. Veer Back-to-Back; EN: 20
  Veer Back-to-Back; DE: 20
  Veer rygg mot rygg; SE: 20
  Veer Back-to-Back; CZ: 20
 2. designated dancers U-Turn Back in flow direction. EN: 30
  die angesprochenen Tänzer U-Turn Back in Richtung des Bodyflow. DE: 30
  de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer. SE: 30
  označení tanečníci U-Turn Back ve směru pohybu. CZ: 30

Ends in a 2 x 2. EN: 40
Endet in einer 2 x 2. DE: 40
Slutar i en 2 x 2. SE: 40
Končí v 2 x 2. CZ: 40

Bounce is a 2-part call. EN: 50
Bounce ist ein zweiteiliger Call. DE: 50
Bounce är ett 2-delars call. SE: 50
Figura Bounce má dvě části. CZ: 50

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

 • The U-Turn Back is toward the same direction as the Veer. I.e., If you Veer Right, then the U-Turn Back is toward the Right. If you Veer Left, then the U-Turn Back is toward the Left. For the designated dancers, Bounce feels like an Any Shoulder Turn & Deal. Be sure to do the U-Turn Back toward the correct direction since the caller could add a Roll. EN: 60
  Das U-Turn Back ist in der gleichen Richtung, wie das Veer. Z. B. nach einem Veer Right geht das U-Turn Back nach Rechts. Nach einem Veer Left geht das U-Turn Back nach Links. Für die angesprochenen Tänzer fühlt sich das Bounce wie ein Any Shoulder Turn & Deal an. Mache das U-Turn Back unbedingt in die richtige Richtung, da der Caller ein Roll hinzufügen könnte. DE: 60
  U-Turn Back är åt samma håll som Veer. Dvs, om du Veer Right, då är U-Turn Back åt höger. Om du Veer Left, då är U-Turn Back åt vänster. För de utpekade dansarna känns Bounce som en Any Shoulder Turn & Deal. Försäkra dig om att du gör U-Turn Back åt rätt håll eftersom callern kan lägga till en Roll. SE: 60
  U-Turn Back se dělá stejným směrem jako Veer. To znamená pokud děláte Veer Right, pak děláte i U-Turn Back doprava. Pokud děláte Veer Left, pak děláte i U-Turn Back doleva. Označení tanečníci cítí Bounce jako Any Shoulder Turn & Deal. Určitě dělejte U-Turn Back správným směrem, protože caller může dodat Roll. CZ: 60
 • Determine who the designated dancers are before doing the Veer Back-to-Back, not after. For example, from Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders is a Veer Back-to-Back (now everyone is a Leader) followed by original Leaders U-Turn Back in flow direction. Similarly, from Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refers to the original Ends, not those who become Ends after the Veer Back-to-Back. EN: 70
  Bestimme die angesprochenen Tänzer bevor das Veer Back-to-Back getanzt wird, nicht hinterher. Beispielsweise aus parallelen Two-Faced Lines: Bounce The Leaders ist ein Veer Back-to-Back (jetzt ist jeder ein Leader) gefolgt von einem U-Turn Back der ursprünglichen Leaders in Flußrichtung. Genauso aus parallelen Two-Faced Lines: Bounce The Ends bezieht sich auf die originalen Ends, nicht auf die, die nach dem Veer Back-to-Back Ends werden. DE: 70
  Avgör vilka de utpekade dansarna är innan du gör Veer rygg mot rygg, inte efter. Till exempel, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders är en Veer rygg mot rygg (nu är alla en Leader) följt av att ursprungliga Leaders U-Turn Back i flytets riktning. På samma sätt, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte de som blev Ends efter Veer rygg mot rygg. SE: 70
  Uvědomte si, kdo jsou označení tanečníci před tím, než uděláte Veer Back-to-Back, ne potom. Například z formace Parallel Two-Faced Lines Bounce The Leaders znamená Veer Back-to-Back (teď jsou všichni Leader) následované původní Leaders U-Turn Back ve směru pohybu. Podobně z formace Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends se odvolává na původní Ends, ne na ty, kteří se stanou Ends po Veer Back-to-Back. CZ: 70

Bounce The Belles:
 

   
before vor före před
Bounce The Belles
 
after nach efter po
Veer Right
  after nach efter po
Belles U-Turn Back
toward the right EN: 80
Belles U-Turn Back nach rechts DE: 80
Belles U-Turn Back
åt höger SE: 80
Belles U-Turn Back
doprava CZ: 80
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Bounce The Boys & Roll:
 

     
before vor före před
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 
after nach efter po
Veer Left
  after nach efter po
Boys U-Turn Back
toward the left EN: 90
Boys U-Turn Back nach links DE: 90
Boys U-Turn Back
åt vänster SE: 90
Boys U-Turn Back
doleva CZ: 90
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
 
after nach efter po
Roll
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Single Bounce anyone [C2]:
From a Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); designated dancers U-Turn Back toward the direction of the Veer. EN: 955
Aus einer Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); angesprochene Tänzer U-Turn Back in Richtung des Veer. DE: 955
Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer. SE: 955
Z formace Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); označení tanečníci U-Turn Back tím směrem, kterým dělali Veer. CZ: 955

Single Bounce The Boys:
 

 
before vor före před
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 
after nach efter po

For the designated dancers, Single Bounce feels like a Single Wheel. EN: 100
Für die angesprochenen Tänzer fühlt sich Single Bounce wie ein Single Wheel an. update DE: 100
För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel. SE: 100
Single Bounce cítí označení tanečníci jako Single Wheel. CZ: 100

Variations: Variationen: Varianter: Varianty:

 • Bounce Nobody
  (just Veer Back-to-Back); EN: 110
  (nur Veer Back-to-Back); DE: 110
  (bara Veer rygg mot rygg); SE: 110
  (pouze Veer Back-to-Back) CZ: 110
 • Bounce Everybody;
 • Line of 6 ( or eller nebo 8) Bounce anyone.

CALLERLAB definition for Bounce the (Anyone)
CALLERLAB definition for Single Bounce the (Anyone)

Choreography for Bounce anyone

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C2&language=all&action=edit&file=bounce.php
22-October-2019 23:33:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.