Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From a Two-Faced Line. EN: 10
Aus einer Two-Faced Line. DE: 10
Från en Two-Faced Line. SE: 10
Z formace Two-Faced Line. CZ: 10

 1. Veer Back-to-Back; EN: 20
  Veer Back-to-Back; DE: 20
  Veer rygg mot rygg; SE: 20
  Veer Back-to-Back; CZ: 20
 2. designated dancers U-Turn Back in flow direction. EN: 30
  die angesprochenen Tänzer U-Turn Back in Richtung des Bodyflow. DE: 30
  de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer. SE: 30
  označení tanečníci U-Turn Back ve směru pohybu. CZ: 30

Ends in a 2 x 2. EN: 40
Endet in einer 2 x 2. DE: 40
Slutar i en 2 x 2. SE: 40
Končí v 2 x 2. CZ: 40

Bounce is a 2-part call. EN: 50
Bounce ist ein zweiteiliger Call. DE: 50
Bounce är ett 2-delars call. SE: 50
Figura Bounce má dvě části. CZ: 50

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

Bounce The Belles:

 
   
before vor före před
Bounce The Belles
 
after nach efter po
Veer Right
  after nach efter po
Belles U-Turn Back
toward the right EN: 80
Belles U-Turn Back nach rechts DE: 80
Belles U-Turn Back
åt höger SE: 80
Belles U-Turn Back
doprava CZ: 80
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Bounce The Boys & Roll:

 
     
before vor före před
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 
after nach efter po
Veer Left
  after nach efter po
Boys U-Turn Back
toward the left EN: 90
Boys U-Turn Back nach links DE: 90
Boys U-Turn Back
åt vänster SE: 90
Boys U-Turn Back
doleva CZ: 90
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
 
after nach efter po
Roll
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Single Bounce anyone [C2]:
From a Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); designated dancers U-Turn Back toward the direction of the Veer. EN: 955
Aus einer Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); angesprochene Tänzer U-Turn Back in Richtung des Veer. DE: 955
Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer. SE: 955
Z formace Mini-Wave. Single Veer Back-to-Back (Step Thru); označení tanečníci U-Turn Back tím směrem, kterým dělali Veer. CZ: 955

Single Bounce The Boys:

 
 
before vor före před
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 
after nach efter po

For the designated dancers, Single Bounce feels like a Single Wheel. EN: 100
Für die angesprochenen Tänzer fühlt sich Single Bounce wie ein Single Wheel an. update DE: 100
För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel. SE: 100
Single Bounce cítí označení tanečníci jako Single Wheel. CZ: 100

Variations: Variationen: Varianter: Varianty:

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.