Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical (fraction) Tag (The Line) -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or                 All   
   edit def

From a non-T-Bone 2 x 2. EN: 10
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. DE: 10
Från en icke-T-Bone 2 x 2. SE: 10
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. DK: 10
Z formace non-T-Bone 2 x 2. CZ: 10

Vertical [C2]; Extend to the given fractional Tag formation. Fraction can be 1/4, 1/2, or 3/4. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 20
Tanze Vertical [C2]; tanze Extend bis zur gegebenen fraction Tag Formation. Wenn keine fraction gegeben ist, dann vollende ein komplettes Tag The Line. DE: 20
Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line. SE: 20
Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line. DK: 20
Vertical [C2]; Extend do dané fractional Tag formace. Fraction může být 1/4, 1/2 nebo 3/4. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

 • From a Mini-Wave, Vertical is a Leaders 1/2 Box Circulate and Roll as Trailers 1/2 Dodge. EN: 30
  Aus einer Mini-Wave ist Vertical ein 'ausrichtendes' Leads Fold. D. h. die Leaders tanzen 1/2 Box Circulate & Roll, während die Trailers 1/2 Dodge tanzen. DE: 30
  Från en Mini-Wave, är Vertical en 'justerande' Leads Fold. Dvs, Leaders 1/2 Box Circulate och Roll medan Trailers 1/2 Dodge. SE: 30
  Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem DK: 30
  Z formace Mini-Wave je Vertical pro Leaders 1/2 Box Circulate and Roll, a pro Trailers 1/2 Dodge. CZ: 30
 • From an Out-Facing Couple, Vertical is a Single Wheel. EN: 40
  Aus einem Out-Facing Couple ist Vertical ein Single Wheel. DE: 40
  Från ett Out-Facing Couple, är Vertical en Single Wheel. SE: 40
  Dancers i leading Couples laver en Single Wheel DK: 40
  Z formace Out-Facing Couple je Vertical Single Wheel. CZ: 40
 • From an In-Facing Couple, Vertical is 1/2 of a Half Sashay (Belle goes in front of Beau). EN: 50
  Aus einem In-Facing Couple ist Vertical ein 1/2 von einem Half Sashay (Belle geht vor dem Beau). DE: 50
  Från ett In-Facing Couple, är Vertical hälften av en Half Sashay (Belle går framför Beau). SE: 50
  Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem. DK: 50
  Z formace In-Facing Couple je Vertical 1/2 Half Sashay (Belle jde před Beau). CZ: 50

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

after nach efter efter po
Vertical

after nach efter efter po
Vertical 1/4 Tag

after nach efter efter po
Vertical 1/2 Tag

after nach efter efter po
Vertical 3/4 Tag

after nach efter efter po
Vertical Tag The Line

Note: As with Tag The Line, remember to always Pass Right Shoulders. EN: 60
Hinweis: Denke daran, wie bei Tag The Line rechtsschultrig zu passieren. DE: 60
Notera: Som vid Tag The Line, kom ihåg att alltid passera med höger axel. SE: 60
Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder. DK: 60
Poznámka: pamatujte si, že v části Tag the Line se vždy míjíte pravými rameny. CZ: 60

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 608
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Tanze Vertical; dann tanze, indem Du linksschultrig passierst, Extend bis zur gegebenen fraction Tag Formation. Wenn keine fraction gegeben ist, dann vollende ein komplettes Tag The Line. DE: 608
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical; passera med vänster axel, Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line. SE: 608
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical; pak míjení levými rameny, Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. CZ: 608

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 609
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 609
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 609
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box. DK: 609
Z formací non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 609

Vertical Tag Your Neighbor [C2]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave. EN: 610
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Endet in einer L-H Wave. DE: 610
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave. SE: 610
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Končí v L-H Wave. CZ: 610

Vertical Turn & Deal [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & RollEN: 44
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; die originalen Leaders drehen sich ein weiteres 1/4 am Platz, in Richtung ihrer ursprünglichen Drehbewegung. Tip: Stelle Dir vor, ein Vertical 1/2 Tag & Roll zu tanzen. DE: 44
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & RollSE: 44
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & RollCZ: 44

See also Siehe auch Se också Viz také

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C1&language=all&action=edit&file=verticaltag.php
23-October-2019 05:47:52
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.