Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse Explode [from a Wave] [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Explode [from a Wave] -- [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or                 All   
   edit def

From a Wave or Inverted Line. EN: 10
Aus einer Wave oder Inverted Line. DE: 10
Från en Wave eller Inverted Line. SE: 10
Fra en Wave eller Inverted Line. DK: 10
Z formace Wave a Inverted Line. CZ: 10

As one movement, Step Thru and 1/4 Out. EN: 20
Tanze in einer Bewegung ein Step Thru & 1/4 Out. DE: 20
Som en rörelse, Step Thru och 1/4 Out. SE: 20
I én bevægelse laves en Step Thru og 1/4 Out. DK: 20
Jako jeden pohyb Step Thru and 1/4 Out. CZ: 20

Ends in Back-to-Back Couples. EN: 30
Endet in Back-to-Back Couples. DE: 30
Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 30
Ender i Back to Back couples. DK: 30
Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 30

   
before vor före før před
Reverse Explode
 
after nach efter efter po
Step Thru
 
after nach efter efter po
1/4 Out
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note: From a Tidal Line | Wave, be sure to work on each side, ending in a Trade By formation. EN: 40
Hinweis: Aus einer Tidal Line | Wave mußt Du darauf achten, auf Deiner eigenen Seite zu bleiben, so daß Du in einer Trade By Formation endest. DE: 40
Kommentar: Från en Tidal Line | Wave, försäkra dig om att arbeta på varje sida för att sluta i en Trade By formation. SE: 40
Fra en Tidal Line/ Tidal Wave, så vær opmærksom på at arbejde i hver side - her ender man i en Trade By formation. DK: 40
Poznámka: Z formací Tidal Line | Wave pracujte na každé straně a skončete v Trade By formaci. CZ: 40

Reverse Explode [from a Line] [C4]:
From any Line of 4. As one movement, Ends Step Ahead and 1/4 Out as Centers 1/4 Out and Step Ahead. Adjust as necessary to end in Back-to-Back Couples. Reverse Explode [from a Line] was voted off the C1 list several years ago, and is rarely used at any level any more. EN: 131
In einer Bewegung tanzen die Ends ein Step Ahead & 1/4 Out, während die Centers ein 1/4 Out & Step Ahead tanzen. Richte Dich entsprechend aus, um in Back-to-Back Couples zu enden. Reverse Explode [from a Line] wurde vor einigen Jahren aus der C1 Liste entfernt und wird seither in keinem Level mehr häufiger benutzt. DE: 131
Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre. SE: 131
Z libovolné Line of 4. Jako jeden pohyb Ends Step Ahead and 1/4 Out, Centers 1/4 Out and Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete v Back-to-Back Couples. Figura Reverse Explode [z formace Line] byla před několika lety hlasováním vyřazena z C1 a už není používána na žádném levelu. CZ: 131

 
before vor före før před
Reverse Explode
 
after nach efter efter po

Explode And anything [Plus,A1]:
  • From a Wave or Inverted Line [Plus]. As one movement, Step Thru & 1/4 In. Ends in Facing Couples.
  • From a Generalized Line [A1]. As one movement, Centers Step Ahead & 1/4 In as Ends 1/4 In & Step Ahead. Adjust as necessary to end in Facing Couples.
 EN: 127
  • Aus einer Wave oder Inverted Line [Plus]. Tanze in einer Bewegung Step Thru & 1/4 In. Endet in Facing Couples.
  • Aus einer Generalized Line [A1]. In einer Bewegung tanzen die Centers Step Ahead & 1/4 In, während die Ends 1/4 In & Step Ahead tanzen. Richte Dich entsprechend aus, um in Facing Couples zu enden.
 DE: 127
  • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
  • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.
 SE: 127
  • Z formace Wave nebo Inverted Line [Plus]. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In. Končí ve Facing Couples.
  • Z obecné Line [A1]. Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete ve Facing Couples.
 CZ: 127

 
before vor före før před
Explode
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Reverse Explode

Choreography for Reverse Explode [from a Wave]

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C1&action=edit&file=reverseexplode_c1.php
18-October-2019 21:09:21
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.