Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Explode [from a Wave] [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From a Wave or Inverted Line. EN: 10
Aus einer Wave oder Inverted Line. DE: 10
Från en Wave eller Inverted Line. SE: 10
Fra en Wave eller Inverted Line. DK: 10
Z formace Wave a Inverted Line. CZ: 10

As one movement, Step Thru and 1/4 Out. EN: 20
Tanze in einer Bewegung ein Step Thru & 1/4 Out. DE: 20
Som en rörelse, Step Thru och 1/4 Out. SE: 20
I én bevægelse laves en Step Thru og 1/4 Out. DK: 20
Jako jeden pohyb Step Thru and 1/4 Out. CZ: 20

Ends in Back-to-Back Couples. EN: 30
Endet in Back-to-Back Couples. DE: 30
Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 30
Ender i Back to Back couples. DK: 30
Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 30

   
before vor före før před
Reverse Explode
 
after nach efter efter po
Step Thru
 
after nach efter efter po
1/4 Out
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note: From a Tidal Line | Wave, be sure to work on each side, ending in a Trade By formation. EN: 40
Hinweis: Aus einer Tidal Line | Wave mußt Du darauf achten, auf Deiner eigenen Seite zu bleiben, so daß Du in einer Trade By Formation endest. DE: 40
Kommentar: Från en Tidal Line | Wave, försäkra dig om att arbeta på varje sida för att sluta i en Trade By formation. SE: 40
Fra en Tidal Line/ Tidal Wave, så vær opmærksom på at arbejde i hver side - her ender man i en Trade By formation. DK: 40
Poznámka: Z formací Tidal Line | Wave pracujte na každé straně a skončete v Trade By formaci. CZ: 40

Reverse Explode [from a Line] [C4]:
From any Line of 4. As one movement, Ends Step Ahead and 1/4 Out as Centers 1/4 Out and Step Ahead. Adjust as necessary to end in Back-to-Back Couples. Reverse Explode [from a Line] was voted off the C1 list several years ago, and is rarely used at any level any more. EN: 131
In einer Bewegung tanzen die Ends ein Step Ahead & 1/4 Out, während die Centers ein 1/4 Out & Step Ahead tanzen. Richte Dich entsprechend aus, um in Back-to-Back Couples zu enden. Reverse Explode [from a Line] wurde vor einigen Jahren aus der C1 Liste entfernt und wird seither in keinem Level mehr häufiger benutzt. DE: 131
Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre. SE: 131
Z libovolné Line of 4. Jako jeden pohyb Ends Step Ahead and 1/4 Out, Centers 1/4 Out and Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete v Back-to-Back Couples. Figura Reverse Explode [z formace Line] byla před několika lety hlasováním vyřazena z C1 a už není používána na žádném levelu. CZ: 131

 
before vor före før před
Reverse Explode
 
after nach efter efter po

Explode And anything [Plus,A1]:
 • From a Wave or Inverted Line [Plus]. As one movement, Step Thru & 1/4 In. Ends in Facing Couples.
 • From a Generalized Line [A1]. As one movement, Centers Step Ahead & 1/4 In as Ends 1/4 In & Step Ahead. Adjust as necessary to end in Facing Couples.
 EN: 127
 • Aus einer Wave oder Inverted Line [Plus]. Tanze in einer Bewegung Step Thru & 1/4 In. Endet in Facing Couples.
 • Aus einer Generalized Line [A1]. In einer Bewegung tanzen die Centers Step Ahead & 1/4 In, während die Ends 1/4 In & Step Ahead tanzen. Richte Dich entsprechend aus, um in Facing Couples zu enden.
 DE: 127
 • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
 • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.
 SE: 127
 • Z formace Wave nebo Inverted Line [Plus]. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In. Končí ve Facing Couples.
 • Z obecné Line [A1]. Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete ve Facing Couples.
 CZ: 127

 
before vor före før před
Explode
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Reverse Explode

Choreography for Reverse Explode [from a Wave]

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

full URL