Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plenty [C1]
   (Lee Kopman 1972)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From a Generalized 3/4 Tag (usually a R-H 3/4 Tag) or other applicable formations. Aus einer Generalized 3/4 Tag (gewöhnlich einer R-H 3/4 Tag) oder anderen passenden Formationen. Från en generaliserad 3/4 Tag (vanligtvis en R-H 3/4 Tag) eller andra tillämpliga formationer. Fra 1/4 Tag, 3/4 Tag, Twin Diamonds eller andre anvendelige formationer. Z formace Generalized 3/4 Tag (obvykle R-H 3/4 Tag) a dalších vhodných formací.

 1. Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold); Alle tanzen Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, während die Centers Step & Fold tanzen); Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold); Alle laver en Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 mens Centers Step & Fold); Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, Centers Step & Fold);
 2. Split Circulate twice; alle tanzen Split Circulate twice; Split Circulate två gånger; Alle laver herefter en Split Circulate to gange; Split Circulate 2x;
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as the Center four Concentric 1/2 Zoom. die Outsides tanzen Counter Rotate 1/4 and Roll, während die 4 Center Tänzer ein Concentric 1/2 Zoom tanzen. Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan de fyra Center Concentric 1/2 Zoom. De nye Ends laver Counter Rotate 1/4 and Roll, mens de nye Centers laver 1/2 Zoom til en wave. Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll, Center 4 Concentric 1/2 Zoom.

Usually ends in a 1/4 Tag. Endet gewöhnlich in einer 1/4 Tag. Slutar vanligtvis i en 1/4 Tag. Ender sædvanligvis i 1/4 Tag Obvykle končí v 1/4 Tag.

before vor före før před
Plenty
 
   
after nach efter efter po
Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
as während medan mens jako Centers Step & Fold
( after nach efter efter po Little)
 
after nach efter efter po
Split Circulate twice
 
after nach efter efter po
Outsides Counter Rotate 1/4 & Roll
as während medan mens jako Centers Concentric 1/2 Zoom
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • The Split Circulate twice is also referred to as Star 1/2. Callers often modify the amount to turn the Star (each 1/4 turn of the Star corresponds to one Split Circulate). Das Split Circulate twice wird auch oft als Star 1/2 bezeichnet. Die Caller verändern oft den Betrag, um welchen der Stern gedreht wird (jede 1/4 Drehung des Stern entspricht einem Split Circulate). Split Circulate två gånger benämns också Star 1/2. Caller modifierar ofta hur långt man skall vrida sin Star (varje vridning 1/4 svarar mot en Split Circulate). Calleren kan modificere antallet af Split Circulates (eks. Plenty, do 3 Split circulates) og kan undertiden referere til disse circulates som Turn The Star (hver 1/4 Turn the Star svarer til 1 Split Circulate.) Části "Split Circulate 2x" se také často říká Star 1/2. Calleři často modifikují počet otočení hvězdy (každý 1/4 hvězdy koresponduje s jedním Split Circulate).
 • Callers often Replace the Split Circulates with another call or Interrupt the Split Circulates with other calls. Viele Caller ersetzen die Split Circulates mit einer anderen Figur oder unterbrechen (Interrupt ) die Split Circulates an verschiedenen Stellen mit anderen Calls. Många caller Replace (byter ut) Split Circulates mot ett annat call eller Interrupt (avbryter) Split Circulates vid olika lägen i callet med ett annat call. Variationer: Mange Callere erstatter eller afbryder Split Circulates med andre kald. Calleři časti Replace (nahradí) Split Circulates jinou figurou nebo Interrupt (přeruší) Split Circulates jinou figurou.
 • On Scoot & Plenty the Outsides 1/4 to the handhold unless otherwise directed. Bei Scoot & Plenty drehen sich die Outsides 1/4 in Richtung der Handhaltung, außer wenn es anders angegeben wird. Vid Scoot & Plenty gör Outsides 1/4 mot det håll de hade handfattning såvida inget annat sägs. Med hensyn til retningen for outsides ved Scoot & Plenty, så gælder samme regler som ved Scoot and Little - brugte man højre hånd i Scoot Back går man til højre og visa versa - undtagen hvis andet er angivet. Při Scoot & Plenty se Outsides točí o 1/4 za tou rukou, za kterou dělali Scoot Back, pokud není řečeno jinak.
 • After doing the Split Circulates, if all Centers are facing Out they U-Turn Back (away from the Center of the Set) and Touch. If all Centers are facing In, they Touch. Wenn nach den Split Circulates alle Centers nach außen schauen, dann tanzen sie ein U-Turn Back (von der Mitte der Formation weg) & Touch. Wenn alle Centers nach innen schauen, dann tanzen sie einfach ein Touch. Efter att ha gjort Split Circulates, om alla Centers tittar ut, gör de en U-Turn Back (bort från mitten på uppställningen) och Touch. Om alla Centers tittar in, gör de Touch. Er alle Centers outfacing efter de 2 Split Circulates udføres deres 1/2 Zoom som en U-Turn Back - væk fra Center efterfulgt af en Touch. Er de infacing laver de bare en Touch. Pokud se po Split Circulates koukají všichni Centers ven, pak dělají U-Turn Back (od středu čtverylky) a Touch. Pokud se koukají všichni dovnitř, dělají Touch.
 • It is our opinion that when Plenty is called from Diamonds, the caller should say something like 'Outsides go As You Are' or 'Centers Start A' so that the outsides do not start with a 1/4 Right. Wenn Plenty aus Diamonds gecallt wird, dann sollte der Caller nach unserer Auffassung so etwas wie 'Outsides go As You Are' oder 'Centers Start A' sagen, damit die Outsides nicht mit einem 1/4 Right starten. Det är vår åsikt att om Plenty callas från Diamonds, bör callern säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att outsides inte börjar med en 1/4 Right. Når Plenty er Callet fra Diamonds skal Outsides ikke starte med en 1/4 Right. Calleren vil ofte sige 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A'. Podle našeho názoru, pokud je figura Plenty callerována z Diamonds, měl by caller říct něco jako 'Outsides go As You Are' nebo 'Centers Start A', aby Outsides nedělali 1/4 Right.
 • The caller can optionally give a direction (In, Out, Right, Left) for the Outsides, in which case the Outsides 1/4 toward the given direction & Counter Rotate 1/4 (e.g., Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the outside). Der Caller kann wahlweise eine Richtung für die Outsides angeben (In, Out, Right, Left), in diesem Fall drehen sich die Outsides 1/4 in diese angegebene Richtung & Counter Rotate 1/4 (z. B. Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the Outside). Callern kan valfritt ge en riktning (In, Out, Right, Left) till Outsides, i vilket fall Outsides 1/4 mot den givna riktningen & Counter Rotate 1/4 (t.ex., Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In på utsidan). Calleren kan give retninger (In, Out, Right, Left) for Outsides, og her skal Outsides lave 1/4 i den retning der er angivet og Counter Rotate 1/4 (eks. Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the outside). Caller může pro Outsides zvolit směr (In, Out, Right, Left), kterým se budou točit o 1/4. Pak udělají Counter Rotate 1/4. (Např. Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the outside).

Scoot & Plenty [C1] (Lee Kopman 1972): From a 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Ends in a 1/4 Tag. Aus einer 1/4 Tag. Tanze Scoot & Little; tanze Split Circulate twice; die Outsides tanzen Counter Rotate 1/4 and Roll, während die Centers (Concentric) 1/2 Zoom tanzen. Endet in einer 1/4 Tag Formation. Från en 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate två gånger; Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Slutar i en 1/4 Tag. Z formace 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate 2x; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll, Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Končí v 1/4 Tag.

Interlocked Plenty [C3A]: From a Generalized 1/4 Line or other applicable formations. Do an Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold as Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as the Center four Concentric 1/2 Zoom. Usually ends in a 1/4 Tag. Aus einer Generalized 1/4 Line oder anderen passenden Formationen. Tanze ein Interlocked Little [C3A] (Centers tanzen Step & Cross Fold, während die Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 tanzen); tanze Split Circulate twice; die Outsides tanzen Counter Rotate 1/4 and Roll, während die 4 Center Tänzer ein Concentric 1/2 Zoom tanzen. Endet gewöhnlich in einer 1/4 Tag. Från en generaliserad 1/4 Line eller annan tillämplig formation. Gör en Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold medan Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate två gånger; Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan de 4 Center Concentric 1/2 Zoom. Slutar vanligtvis i en 1/4 Tag. Z formace Generalized 1/4 Line a dalších vhodných formací. Udělejte Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold, Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate 2x; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll, Center 4 Concentric 1/2 Zoom. Obvykle končí v 1/4 Tag.

See also Siehe auch Se också Viz také Little [C1]. In particular, there is a discussion about the usage of calling Plenty from Twin Diamonds. Insbesondere ist dort eine Diskussion über die Verwendung von Plenty aus Twin Diamonds zu finden. I synnerhet därför att där finns en diskussion över användningen att calla Plenty från Twin Diamonds. Zvláště proto, že je zde diskuse ohledně callerování Plenty z formace Twin Diamonds.

CALLERLAB definition for Plenty

Choreography for Plenty

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=C1&file=plenty.php
14-June-2024 02:14:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL