Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ah So [C1]
   (Lee Kopman 1976)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From any Line of 4. Aus jeder Line of 4. Från vilken som helst Line om 4. Fra en Wave eller Line. Z libovolné Line of 4.

Ends Cross Fold while holding onto adjacent dancers. Ends Cross Fold, während sie die Handhaltung zu den benachbarten Tänzern beibehalten. Ends Cross Fold utan att släppa taget om dansaren bredvid. Hver halvdel af wave/line arbejder som en enhed. Ends laver en Cross Fold og Centers følger med for at holde hver mini-wave eller Couple intakt. Hvis Ends starter outfacing gælder højre-skulder-passerings reglen. Ends Cross Fold a pořád se drží s tanečníkem vedle sebe.

A Wave ends in a Mini-Wave Box. Eine Wave endet in einer Mini-Wave Box. En Wave slutar i en Mini-Wave Box. En Wave ender i en Mini-Wave Box Wave končí v Mini-Wave Box.

From a Aus einer Från en Fra en Z Wave:

 
 
before vor före før před
Ah So
 
after nach efter efter po
From a Aus einer Från en Fra en Z 3 & 1 Line:

 
 
before vor före før před
Ah So
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • Although Ah So can be called from any Line of 4, it is almost always called from a Wave. In fact, many callers believe Ah So can only be done from a Wave. Obwohl Ah So aus jeder Line of 4 gecallt werden kann, wird es fast immer aus einer Wave gecallt. Es gibt sogar einige Caller, die der Meinung sind, Ah So könne nur aus einer Wave gecallt werden. Fastän Ah So kan callas från vilken som helst Line om 4, callas det nästan alltid från en Wave. I själva verket anser många caller att Ah So endast kan göras från en Wave. Selvom Ah So kan calles fra "Any Line of 4", bliver de næsten altid callet fra en Wave. Faktisk er det mange Callere der tror at Ah So kun kan laves fra en Wave. Ačkoliv Ah So může být callerováno z libovolné Line of 4, je to téměř vždy vlna. Ve skutečnosti mnoho callerů věří, že Ah So může být provedeno pouze z vlny.
  • From a Couple, Ah So is equivalent to Wheel & Deal. From a Mini-Wave, Ah So is equivalent to Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. Aus einem Couple ist Ah So dasselbe wie Wheel & Deal. Aus einer Mini-Wave ist Ah So gleichbedeutend mit Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. Från ett Couple, är Ah So ekvivalent med Wheel & Deal. Från en Mini-Wave, är Ah So ekvivalent med Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. Fra Couple, er Ah So det same som Wheel & Deal. Fra en Mini-Wave, er Ah So det same som Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. Pro tanečníky v páru je Ah So ekvivalentní k Wheel & Deal. Pro tanečníky v Mini-Wave je Ah So ekvivalentní k Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4.
  • Ah So is a generalization of Wheel & Deal. If both Ends are initially facing the same direction, the rightmost End moves in front of the leftmost End (as they would in a Cycle & Wheel starting from the same setup). Ah So ist eine Verallgemeinerung von Wheel & Deal. Wenn beide Ends ursprünglich in dieselbe Richtung schauen, geht der rechte End Tänzer vor dem linken End Tänzer (genauso, wie sie bei einem Cycle & Wheel gehen würden). Ah So är en generalisering av Wheel & Deal. Om båda Ends initialt tittar åt samma håll, går den End som är längst till höger in framför den End som är längst till vänster (som de gör i en Cycle & Wheel som börjar i samma uppställning). Ah So er en generalisering af Wheel & Deal. Hvis begge Ends fra starten har same ansigtsretning, skal "Højre-End" gå ind foran "Venstre-End" - akkurat som I en Cycle & Wheel der starter fra samme position. Ah So je zobecněné Wheel & Deal. Pokud se na začátku koukají oba Ends stejným směrem, End více vpravo jde před druhým End (jako při Cycle & Wheel začínající ze stejné formace).

From an Aus einer Från en Fra en Z Inverted Line:

 
 
before vor före før před
Ah So
 
after nach efter efter po

I've also seen Ah So done from the following T-Bone setup, in which case the Ends imagine holding onto the Centers' tummies. I think most callers would agree that this example stretches the definition of the call a little too far. Ich habe Ah So auch aus folgendem T-Bone Setup gesehen, wo sich die Ends vorstellen, den Bauch der Centers festzuhalten. Ich denke, daß die meisten Caller mir zustimmen, daß dieses Beispiel die Definition von Ah So etwas überbeansprucht. Jag har också sett Ah So göras från följande T-Bone uppställning, där Ends tänker sig hålla i magen på Centers. Jag tror att de flesta caller skulle hålla med om att detta exempel är att sträcka ut definitionen lite för långt. Ah So er blevet set callet fra den T-Bone position vist på billedet nedenfor. Her skal Ends forestille sig at holde fast I Centers maver eller bæltespænder eller hvad de nu kan få fat i. De fleste Callere vil nok være enige om, at det er at strække definitionen lidt for langt. Viděl jsem dělat Ah So i z následující T-Bone formace, ve které si Ends museli představit, že drží Centers za bříško. Myslím si, že většina callerů by souhlasila s tím, že toto použití už zachází příliš daleko.

Questionable usage of Ah So Tveksam användning av Ah So Tvivlsom brug af Ah So Diskutabilní použití Ah So

 
 
before vor före før před
Ah So
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Ah So

Choreography for Ah So

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař, Arne Pedersen og Britta Bertel and Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=C1&file=ahso.php
23-July-2024 04:21:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL