Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Column | Line | Wave Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Column | Line | Wave Formation -- [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

A Triple Column | Line | Wave is the name of a formation consisting of three adjacent 1 x 4 formations (Columns, Lines, or Waves) some of which contain phantom positions. Work with the dancers and phantoms within your 4-spot formation. Keep track of the phantoms and allow space for them upon the completion of the call. There should be a total of 12 dancer | phantom positions before and after each call. EN: 10
Triple Column | Line | Wave ist der Name einer Formation aus drei benachbarten 1 x 4 Formationen (Columns, Lines oder Waves), wobei einige davon Phantom Positionen enthalten. Arbeite mit den Tänzern und Phantomen in Deiner 4-er Formation. Achte darauf, den Weg der Phantome zu verfolgen und halte Platz für sie frei, nachdem die Figur abgeschlossen ist. DE: 10
Triple Column | Line | Wave är namnet på en formation som består av tre 1 x 4 formationer bredvid varandra (Columns, Lines, eller Waves) av vilka några innehåller phantom positioner. Arbeta med dansarna och phantoms i din egen 4-positioners formation. Håll reda på phantoms och lämna plats för dem vid slutet av callet. Det skall finnas totalt 12 dansare | phantom positioner före och efter varje call. SE: 10
Formace Triple Column | Line | Wave je jméno formace, která je tvořena třemi formacemi 1 x 4 (Columns, Lines, or Waves), z nichž některé obsahují fantómy. Udržujte si přehled o fantómech a nechávejte jim ve formaci místo. Před každou figurou musíte mít celkem míst, každé obsazené buď tanečníkem nebo fantómem. CZ: 10

 
(Parallel) EN: 20
(Parallele) DE: 20
(Parallel) SE: 20
(Parallelní) CZ: 20
Triple Columns | Lines | Waves
 (End-to-End)
Triple Columns | Lines | Waves
(Infrequently used) EN: 30
(selten verwendet) DE: 30
(Används sällan) SE: 30
(Není moc často používané) CZ: 30

Each 1 x 4 is either a EN: 40
Jede 1 x 4 ist entweder eine DE: 40
Varje 1 x 4 är antingen en SE: 40
Každá formace 1 x 4 je buď CZ: 40

   
Column, Line,  or eller nebo Wave
(R-H Wave shown) EN: 50
(hier eine R-H Wave) DE: 50
(R-H Wave visas) SE: 50
(zobrazena je R-H Wave) CZ: 50

   
before vor före před
Triple Wave Swing Thru
 
after nach efter po
1/2 by the Right
 
after nach efter po
1/2 by the Left
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

 
before vor före před
Triple Column Pass & Roll
 
after nach efter po

 
before vor före před
Triple Wave Recycle
 
after nach efter po

The outside Triple 1 x 4 could also be perpendicular to the Center 1 x 4 (infrequently used). EN: 60
Die äußeren Triple 1 x 4 Formationen könnten auch senkrecht zu der Center 1 x 4 Formation sein (selten verwendet). DE: 60
Outside Triple 1 x 4 kan också vara vinkelrät mot Center 1 x 4 (används sällan). SE: 60
Venkovní Triple 1 x 4 mohou být také na Center 1 x 4 kolmé (není moc často používané). CZ: 60

 

Triple Diamond Concept [C3A]:
Triple Diamonds consist of three adjacent Diamonds, some of which contain phantom positions. EN: 259
Triple Diamonds bestehen aus drei benachbarten Diamonds, wobei einige davon Phantom Positionen enthalten. DE: 259
Triple Diamonds består av tre Diamonds bredvid varandra, av vilka några inehåller phantom positioner. SE: 259
Formace Triple Diamonds je tvořena třemi Diamonds, z nichž některé obsahují fantómy. CZ: 259

 
(normal) EN: 70
(normale) DE: 70
(normal) SE: 70
(normální) CZ: 70
Triple Diamonds
 (Point-to-Point)
Triple Diamonds

Choreography for Triple Column | Line | Wave Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=C1&action=edit&file=tripleclw.php
20-October-2019 18:39:08
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.