Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle ({fraction}) [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From a Double Pass Thru, 1/4 Tag, or other applicable formations. EN: 10
Aus einer Double Pass Thru, 1/4 Tag oder anderen passenden Formationen. DE: 10
Från en Double Pass Thru, 1/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer. SE: 10
Fra en Double Pass Thru, 1/4 Tag, 3/4 Tag, eller en Wave mellem 2 Mini-Waves. DK: 10
Z formace Double Pass Thru, 1/4 Tag a dalších vhodných formací. CZ: 10

Centers (Step To A Wave if not already in a Wave) Swing-Slip; Outside 6 move clockwise (if the End of the Center Wave is facing clockwise) or counter-clockwise (if the End of the Center Wave is facing counter-clockwise) one position within the Outside Six and adjust as necessary to end in a 1/4 Tag. EN: 20
Die Centers (Step To A Wave, wenn sie nicht schon in einer Wave stehen) tanzen Swing-Slip; die 6 Outside Tänzer bewegen sich im Uhrzeigersinn (falls der End Tänzer der Center Wave im Uhrzeigersinn schaut) oder gegen den Uhrzeigersinn (falls der End Tänzer der Center Wave gegen den Uhrzeigersinn schaut) eine Position innerhalb der 6 Outside Positionen, und richten sich dann wie erforderlich aus, um in einer 1/4 Tag zu enden. DE: 20
Centers (Step To A Wave om de inte redan är i en Wave) Swing-Slip; Outside 6 rör sig medsols (om End på Center Wave har medsols ansiktsriktning) eller motsols (om End på Center Wave har motsols ansiktsriktning) en position inom Outside Six och justerar om nödvändigt för att sluta i en 1/4 Tag. SE: 20
Centers laver Step-To-A-Wave hvis ikke allerede i én) og laver Swing - Slip; De udvendige 6 dansere bevæger sig derefter én position med uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet med uret) eller mod uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet mod uret) og justerer således man ender i en 1/4 Tag. Ovenstående er en Swing and Circle 1/4 - bliver der eks. kaldt Swing and Circle 1/2 gøres det hele 2 gange som vist nedenfor. DK: 20
Centers (pokud už nejsou vě vlně, tak Step To A Wave) Swing-Slip; Outside 6 se posunou po směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají po směru hodinových ručiček) nebo proti směru hodinových ručiček (pokud koncoví ve vlně uprostřed koukají proti směru hodinových ručiček) o jednu pozici a zarovnají se do formace 1/4 Tag. CZ: 20

   
before vor före før před
Swing & Circle 1/4
 
after nach efter efter po
Centers Swing-Slip
 
after nach efter efter po
Outside 6 move one position clockwise EN: 30
Outside 6 rör sig en position medsols SE: 30
Outside 6 har bevæget sig én position med uret DK: 30
Outside 6 jdou o jednu pozici ve směru hodinových ručiček. CZ: 30
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
before vor före før před
Swing & Circle 1/2
 
     
after nach efter efter po
Centers Swing-Slip
 
after nach efter efter po
Outside 6 move EN: 40
Outside 6 rör sig SE: 40
Outside 6 se posunou CZ: 40
 
after nach efter efter po
Centers Swing-Slip
 
after nach efter efter po
Outside 6 move EN: 40
Outside 6 rör sig SE: 40
Outside 6 se posunou CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • Repeat the above movement for each within the given fraction. If no fraction is given, repeat the above movement for a total of 4 times. EN: 50
  Wiederhole den obigen Ablauf für jedes 1/4 innerhalb der gegebenen fraction. Wenn keine fraction gegeben ist, wiederhole den obigen Ablauf insgesamt 4 mal. DE: 50
  Upprepa rörelsen ovan det antal gånger som anges av fraction. Om ingen fraction ges, upprepa rörelsen ovan 4 gånger. SE: 50
  Gentag sekvensen de given fraktioner. Er ingen fraktion givet gentager man sekvensen 4 gange. DK: 50
  Opakujte výše popsaný pohyb pro každou danou část (fraction). Pokud není fraction daná, opakujte výše popsaný pohyb čtyřikrát. CZ: 50
 • The CALLERLAB definition allows Twin Diamonds as a starting position. EN: 60
  Die CALLERLAB Definition läßt auch Twin Diamonds als Ausgangsformation zu. DE: 60
  CALLERLAB definitionen tillåter Twin Diamonds som startformation. SE: 60
  CALLERLAB definice umožňuje provedení i z formace Twin Diamonds. CZ: 60
 • The new Outsides always end up as an In-Facing Couple, no matter what the starting formation was. EN: 70
  Die neuen Outsides enden immer als In-Facing Couple, unabhängig von der Ausgangsformation. DE: 70
  De nya Outsides slutar alltid som ett In-Facing Couple, oberoende av hur startformationen såg ut. SE: 70
  Husk at slutpositionen for hver sekvens altid er 1/4 Tag. DK: 70
  Noví Outsides končí vždy v páru koukajícím dovnitř bez ohledu na výchozí formaci. CZ: 70

See also Siehe auch Se också Viz také anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

full URL