Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Box Recycle [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From Facing Couples, a Mini-Wave Box, or a Box consisting of one R-H Mini-Wave and one In-facing Couple. EN: 10
Aus Facing Couples, einer Mini-Wave Box, oder einer Box aus einer R-H Mini-Wave und einem In-Facing Couple. DE: 10
Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-facing Couple. SE: 10
Fra Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box bestående af én Right Hand Mini-Wave og ét In-facing Couple. DK: 10
Z formace Facing Couples, Mini-Wave Box a Box obsahující jednu R-H Mini-Wave a jeden In-facing Couple. CZ: 10

Those who are a Couple do your part of a (Facing) Recycle as those in a Mini-Wave do a Leaders Trail Off as Trailers 1/2 Box Circulate and U-Turn Back by turning toward the Center of the 4-dancer formation. EN: 20
Diejenigen im Couple tanzen ihren Teil eines (Facing) Recycle, diejenigen in einer Mini-Wave tanzen ein Leaders Trail Off, während die Trailers ein 1/2 Box Circulate und ein U-Turn Back in Richtung der Mitte der 4-Tänzer Formation tanzen. DE: 20
De som är ett Couple gör sin del av (Facing) Recycle medan de som är i Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back mot mitten av 4-dansare formationen. SE: 20
Hvis du er i Couple gør din part af (Facing) Recycle, hvis du er i en Mini-Wave skal Trailers (uden at give slip på Leaders) lave en Extend og U-Turn Back. Leaders følger med og bliver Ends i en Wave DK: 20
Ti, co jsou v páru, dělají svou část (Facing) Recycle, ti, co jsou Mini-Wave, dělají Leaders Trail Off, Trailers 1/2 Box Circulate and U-Turn Back tak, že se točí směrem ke středu své formace. CZ: 20

Ends in a Wave. EN: 30
Endet in einer Wave. DE: 30
Slutar i en Wave. SE: 30
Ender i en Wave. DK: 30
Končí ve Wave. CZ: 30

From R-H Mini-Waves or Facing Couples: EN: 40
Aus R-H Mini-Waves oder Facing Couples: DE: 40
Från R-H Mini-Waves eller Facing Couples: SE: 40
Fra Right Hand Mini-Waves eller Facing Couples: DK: 40
Z formace R-H Mini-Waves nebo Facing Couples: CZ: 40

 
 
before vor före før před
Box Recycle
 
after nach efter efter po
From L-H Mini-Wave Box: EN: 50
Aus einer L-H Mini-Wave Box: DE: 50
Från L-H Mini-Wave Box: SE: 50
Fra Left Hand Mini-Wave Box: DK: 50
Z formace L-H Mini-Wave Box: CZ: 50

 
 
before vor före før před
Box Recycle
 
after nach efter efter po

Split Recycle [C1]:

From applicable formations. Each 2 x 2 do a Box RecycleEN: 60
Aus passenden Formationen. Jede 2 x 2 Formation tanzt einen Box RecycleDE: 60
Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box RecycleSE: 60
Fra anvendelige formationer. Hver 2 x 2 laver en Box Recycle. DK: 60
Z vhodných formací. Each 2 x 2 provede Box RecycleCZ: 60

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • Since Split Recycle is the original name for this call, there are several callers who always call it by that name. EN: 70
  Da Split Recycle der ursprüngliche Name für diesen Call ist, gibt es einige Caller, die nur diesen Namen benutzen. DE: 70
  Eftersom Split Recycle är det ursprungliga namnet på det här callet, finns det många caller som alltid använder det namnet. SE: 70
  Da Split Recycle er det originale navn til dette kald, er der adskillige Callere der altid anvender denne term. DK: 70
  Protože původní jméno Box Recycle bylo Split Recycle, stále existují calleři, kteří používají staré jméno. CZ: 70
 • From a Mini-Wave, Box Recycle feels like a Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. When doing Box Recycle from a Mini-Wave, hold onto the adjacent dancer throughout the entire call. EN: 80
  Aus einer Mini-Wave Box fühlt sich Box Recycle wie ein Box Counter Rotate 1/4 & Hinge an. Wenn Du ein Box Recycle aus einer Mini-Wave tanzt, kannst Du die Handverbindung zum benachbarten Tänzer während des Calls beibehalten. DE: 80
  Från en Mini-Wave, känns Box Recycle som en Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. När du gör Box Recycle från en Mini-Wave, kan du hålla i den andra dansaren under hela callet. SE: 80
  Fra en Mini-Wave, Box Recycle føles som en Box Counter Rotate 1/4 og Hinge. Når man udfører Box Recycle fra en Mini-Wave, bevares håndhold med danseren ved siden af under hele kaldet. DK: 80
  Z formace Mini-Wave je Box Recycle jakoby Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. Pokud děláte Box Recycle z Mini-Wave, držíte se s tanečníkem vedle sebe během celé figury. CZ: 80
 • From an In-facing Couple, only the Beaus can Roll. From Mini-Waves, everyone can Roll. EN: 90
  Aus In-Facing Couples können nur die Beaus ein Roll tanzen. Aus Mini-Waves kann jeder ein Roll tanzen. DE: 90
  Från ett In-facing Couple, kan bara Beaus göra Roll. Från Mini-Waves, kan alla göra Roll. SE: 90
  Fra In-facing Couple, kan kun Beaus lave en Roll. Fra Mini-Waves kan alle lave Roll. DK: 90
  Z formace In-facing Couple mohou piuze Beaus udělat Roll. Z formace Mini-Waves mohou dělat Roll všichni. CZ: 90
 • From unambiguous setups (e.g., from Columns), the caller can simply say Recycle instead of Box RecycleEN: 100
  Aus eindeutigen Setups (z. B. aus Columns) kann der Caller auch einfach Recycle statt Box Recycle callen. DE: 100
  Från uppställningar där det är otvetydigt (t.ex., från Columns), kan callern helt enkelt säga Recycle i stället för Box RecycleSE: 100
  Fra utvetydige formationer som eks. Columns, kan Calleren bare sige Recycle istedet for Box RecycleDK: 100
  Z jednoznačné formace (např. Columns) může caller říct jednoduše Recycle místo Box RecycleCZ: 100
 • Some callers believe that from a 2 x 4 such as Waves or Columns, Box Recycle means Center 4 (Concentric) Box Recycle whereas Split Recycle means each side Box Recycle. We prefer the callers to be more explicit as in 'Centers Box Recycle'. EN: 110
  Einige Caller glauben, daß in einer 2 x 4 Formation, wie z. B. Waves oder Columns, Box Recycle automatisch bedeutet: Center 4 (Concentric) Box Recycle; wohingegen Split Recycle bedeutet: Jede Seite Box Recycle. Wir ziehen es vor, wenn die Caller genauer sind, wie z. B. mit "Centers Box Recycle". DE: 110
  Några caller anser att från en 2 x 4 som Waves eller Columns, betyder Box Recycle att Center 4 (Concentric) Box Recycle medan Split Recycle betyder att varje sida gör en Box Recycle. Vi föredrar att en caller är mer tydlig som i 'Centers Box Recycle'. SE: 110
  Dette går ikke fra eks. parallelle Ocean Waves hvor man skal være mere specifik og kalde eks. Split Recycle for hver side, Center Box Recycle for Center 4. Kaldes kun Recycle herfra er det den "gammeldags" Recycle der gælder. DK: 110
  Někteří calleři věří, že z formací 2 x 4, jako třeba Waves nebo Columns, Box Recycle znamená Center 4 (Concentric) Box Recycle, zatímco Split Recycle znamená each side (každá strana) Box Recycle. Preferujeme, aby calleři bylí více explicitní, pokud chtějí 'Centers Box Recycle'. CZ: 110

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974):
From Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate and Right-face U-Turn Back as Belles Left Dodge and Veer Left. Ends in a R-H Wave. EN: 437
Aus Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate und U-Turn Back nach rechts, während die Belles ein Left Dodge und ein Veer Left tanzen. Endet in einer R-H Wave. DE: 437
Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave. SE: 437
Fra Facing Couples. Beaus laver 1/2 Circulate og Right-face U-Turn Back mend Belles lave en Left Dodge og Veer Left. Ender i en Right hand Wave. DK: 437
Z formace Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate and Right-face U-Turn Back, Belles Left Dodge and Veer Left. Končí v R-H Wave. CZ: 437

See also Siehe auch Se också Viz také All 8 Recycle [C1].

CALLERLAB definition for Split/Box Recycle

Choreography for Box Recycle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

full URL