Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Fan Thru [C1]
 
 

Fra Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Start en Wheel Thru men når Beaus mødes laver de en Trade med højre hånd, og alle færdiggør herefter Wheel Thru.

Left Wheel Fan Thru:
Start en Left Wheel Thru men når Belles mødes laver de en Trade med venstre hånd, og alle færdiggør herefter Left Wheel Thru.

Ender i Back-to-back couples

   
før
Wheel Fan Thru
  halv vejf  efter

Alternativ definition: Beaus laver Box Transfer mens Belles laver 1/4 out

Noter:
  • Beaus bevægelse kan være lidt trang så lave en tæt Arm Turn 3/4.
  • Alle drejer sig mod højre.
  • Wheel Fan Thru er det samme som wheel Thru (A1) bortset fra at dem der går gennem center laver en Arm Turn 3/4.

Wheel Thru [A1] (Paul Moore 1962): From Facing Couples. Belles 1/4 Right as the Beaus, as one movement and without using hands, Extend, Arm Turn 1/4, and Extend. Ends in Back-to-Back Couples.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: From Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (with the dancer who does the 1/4 Out sidestepping in front of the dancer who does the Arm Turn 3/4). Ends in Back-to-Back Couples.

https://www.ceder.net/def/wheelfanthru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.