Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Mini-Wave Box (eller tillämplig T-Bone 2 x 2) eller en Single Eight Chain Thru.

Pass Thru eller Step Thru; Ends 1/4 To Handhold medan Centers, med motsatt hand till med vilken axel man just passerade varandra, gör en Touch 1/4.

Slutar i en Wave.

Kommentarer:
  • Från en Mini-Wave Box, är Weave ekvivalent med Any Hand 1/4 Thru.
  • Från en Single Eight Chain Thru, är Weave ekvivalent med Touch följt av 1/4 Thru.
  • Weave skall kännas som en 'utan händer' Any Hand 1/4 Thru, men dansarna använder ofta händerna i alla fall.

Från Mini-Wave Box:

 
 
före
Weave
 efter
Från en Single Eight Chain Thru:

 
   
före
Weave
 efter
Pass Thru
 efter
Ends 1/4 Right
medan Centers Left Touch 1/4
(klart)

Scoot & Weave [A2] (Lee Kopman 1974):

  • Från en Mini-Wave Box: Scoot Back; Weave. Slutar i en Wave.
  • Från en Single 1/4 Tag: Extend; Arm Turn 1/2; Weave. Slutar i en Wave.

Turn & Weave [C4] (Lee Kopman 1974):

  • Från en Single Double Pass Thru eller Single 1/4 Tag: Centers (om de tittar på varandra, Touch och) Arm Turn 1/2; Extend; Weave. Slutar i en Wave.
  • Från en Single Eight Chain Thru eller Mini-Wave Box: (om de tittar på varandra, Touch och) Arm Turn 1/2; Weave. Slutar i en Wave.

https://www.ceder.net/def/weave.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.