Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Fra en Mini-Wave Box (eller anvendelig T-Bone 2 x 2) eller en Single Eight Chain Thru formation.

Pass Thru or Step Thru; Ends 1/4 To Handhold as Centers, using the opposite hand from the shoulder just passed, do a Touch 1/4.

Ender i en Wave.

Noter:
  • Fra en Mini-Wave Box, er Weave det same som Any Hand 1/4 Thru.
  • Fra en Single Eight Chain Thru, er Weave det same som en Touch efterfulgt af 1/4 Thru.
  • Weave skal føles som en 'no hand' 1/4 Thru, men dansere bruger ofte handhold alligevel.

Fra Mini-Wave Box:

 
 
før
Weave
 efter
Fra en Single Eight Chain Thru:

 
   
før
Weave
 efter
Pass Thru
 efter
Ends 1/4 Right
mens Centers Left Touch 1/4
(færdig)

Scoot & Weave [A2] (Lee Kopman 1974):

  • From a Mini-Wave Box: Scoot Back; Weave. Ends in a Wave.
  • From a Single 1/4 Tag: Extend; Arm Turn 1/2; Weave. Ends in a Wave.

Turn & Weave [C4] (Lee Kopman 1974):

  • From a Single Double Pass Thru or Single 1/4 Tag: Centers (if facing, Touch and) Arm Turn 1/2; Extend; Weave. Ends in a Wave.
  • From a Single Eight Chain Thru or Mini-Wave Box: (if facing, Touch and) Arm Turn 1/2; Weave. Ends in a Wave.

https://www.ceder.net/def/weave.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.