Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Kommentarer:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Notera: Som vid Tag The Line, kom ihåg att alltid passera med höger axel.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical; passera med vänster axel, Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & Roll.

Se också

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.